Centrul pentru persoanele fara adăpost

Centrul pentru persoanele fara adăpost

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Centru prestează servicii de interes raional sub autoritatea Direcţiei, şi este creat în baza deciziei Consiliului raional Ungheni Nr. 8/7 din 25.11.2010.
[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scop și obiective’ collapse_link=’false’]

Centrul este creat în scopul reabilitării şi integrării psiho-sociale, prevenirii vagabondajului a persoanelor fără adăpost;

Centrul are sediu în clădirea situată pe teritoriul c. Sculeni ;

Cazarea în Centru se efectuiază în baza cererii personale, actelor de identitate ale beneficiarului ( dacă dispune), managementului de caz efectuat de către asistentul social comunitar, certificatelor medicale , care confirmă că persoana nu suferă de boli venerice, tuberculoză, şi alte boli infecţioase, îndreptării de la Comisariatul de poliţie precum că persoana în cauză nu este în conflict cu legea ( în caz de necesitate);

Capacitatea zilnică a Centrului este de 18 persoane;

Structura Centrului : Director, asistenţi sociali, asistenţi medicali, lucrători sociali, personal tehnic, voluntari;

Grupul ţintă a Centrului îl constituie persoanele adulte ( invalizi şi pensionari), care nu au familie şi condiţii de trai adecvate, precum şi alte persoane în situaţie de risc (lipsiţi de familie, locuinţă, incapabili de a se îngriji desinestătător);

Funcţiile Centrului:

1. Primeşte în plasament temporar ( pînă la 6 luni) şi permanent în dependenţă de caz persoane în etate şi cu disabilităţi fără familie şi spaţiu locativ, incapabile de a se autodeservi, precum şi alţi adulţi în situaţie de risc social;

2. Crează şi dezvoltă baza materială în scopul bunei funcţionări a Centrului:

3. Crează condiţii igienice şi sanitare corespunzătoare pentru beneficiari;

4. Asigură alimentarea beneficiarilor conform normativelor, ţinînd cont de vîrstă şi starea fizică a fiecăruia;

5. Organizează timpul de recreaţie ţinînd cont de aptitudinile şi interesele fiecărui beneficiar;

6. Conlucrează cu autorităţile publice locale şi medicul de familie în scopul soluţionării problemelor de ordin social şi medical, precum şi stabilirii gradului de invaliditate pentru persoanele inapte de muncă;

7. Conlucrează cu Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei, Casa teritorială de asigurări sociale, Casa naţională de asigurări medicale, în scopul perfectării actelor de identitate, legitimaţiei de pensionar, poliţei de asigurări sociale, în comun cu asistentul social comunitar care a înaintat cazul către Centru.

8. Conlucrează cu specialiştii DASPF în scopul cazării în centrele republicane a persoanelor ce necesită îngrijire specială ( după necesitate);

9. Prezintă dări de seamă , în modul stabilit de către fondator şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
[/spoiler]

[spoiler title=’3. Categorii și modul de solicitare’ collapse_link=’false’]

Te gîndeşti vreodată la bătrînii din localitatea ta, care locuiesc singuri, în sărăcie şi bolnavi?
Noi Da, în fiecare zi !
Centrul pentru persoanele fără sprijin şi adăpost din satul Sculeni oferă:

  • servicii sociale gratuite şi plasament temporar pentru persoanele vulnerabile fără casă şi fără copii din raionul Ungheni;
  • servicii sociale şi plasament contra plată pentru bătrînii rămaşi singuri în rezultatul migraţiei copiilor peste hotare.

Dacă ai un părinte lăsat singur, adresează-te către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni

str. Vasile Alecsandri 4a, bir.1, tel. 0-236-2-83-47

Şi achitînd taxa lunară pentru întreţinere îi poţi acorda părintelui tău o bătrîneţe decentă…
[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

6 iulie la centrul pentru persoanele fara adapost

    Într –o zi frumoasă şi calda de vară, la 6 iulie… si dacă  dorim ca ceea ce ne înconjoară să aibă un aspect plăcut, atunci trebuie să punem umărul la menținerea ordinii pe teritoriul ce ne aparține. Cu uneltele necesare în mînă, am ieșit la muncă. S-au dat cu var trotuarele, a fost tăiată iarba din flori, a fost afînat pămîntul și le-am dat curaj și confort florilor să crească mai frumos.

[slideshow_deploy id=’32444′]

    Mireasma florilor de tei ne-a amintit astazi că e timpul sa le culegem. Si pentru că ele fac ceaiul de dimineață aromat, ne-am grăbit să facem rezerve pentru sezonul rece.

[slideshow_deploy id=’32454′]

    Iar dacă unii beneficiari din plasament, din imposibilitatea de a se deplasa nu pot presta unele servicii sau lucrări, atunci am creat posibilitatea de a aduce munca la ei. Astfel cu toții au participat la mărunțirea verdețurilor, făcînd rezerve pentru sezonul rece.

[slideshow_deploy id=’32462′]

Pregatirea unei camere de joacă

    Am finisat camera de joacă, la 31 mai, recent reparată și utilată cu tot ce e necesar, am zis să încercăm să schițăm pe un perete o imagine care indiferent de anotimp, va rămînre mereu vie și proaspătă. Împărtășim cu dumneavoastră o lucrare – zicem noi reușită.

[slideshow_deploy id=’32478′]

Promovarea cantinei 

    Anul 2014 a fost un an care a soluționat una din marile probleme cu care se confrunta Centrul de plasament pentru persoane fără adăpost Sculeni – lipsa unui bloc alimentar dotat conform standardelor europene.

Direcţia  asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni susținută de mai multe autorități, a reușit să implementeze proiectul de reabilitare și dotare cu utilaje a blocului alimentar în suma totală de 383518,78 lei.  Sufrageria s-a dotat cu mobilier de înaltă calitate, camera de odihnă a bucătarilor deasemenea s-a amenajat cu un design modern și cu secții dotate pentru păstrarea produselor alimentare. Deasemenea s-a efectuat construcția rampelor de acces pentru persoanele care se deplasează cu scaune rulante.

Rezultatul final a fost îmbucurător pentru beneficiari, care, satisfăcuți de marea schimbare, pășesc cu plăcere pragul cantinei. Ne bucurăm că în fiecare an avem progrese și se produc schimbări ale aspectului Centrului, ce ne crează condiții de funcționare eficientă.

[pjc_slideshow slide_type=”centrul-sculeni-cantina”]

 

 

 

 

    O zi de toamnă liniștită la Centrul Sculeni

    Astăzi este o zi de toamnă liniștită… nici prea răcoroasă nici prea caldă, tocmai perfectă pentru a efectua lucrări în parcelele de pe teritoriul Centrului. Am planificat să mai plantăm niște tufe de trandafiri, care, cu siguranță la primăvară ne vor bucura privirile noastre, a beneficiarilor și a celor ce ne vor călca pragul pentru a ne vizita. La aceste lucrări desigur că a pus umăr atît echipa de serviciu cît și beneficiarii apți de a presta lucrări. Mai întîi beneficiarul Enachi Serghei a început prin a curăța teritoriul de frunze, apoi a urmat plantarea trandafirilor a căror roadă desigur că o vom face publică anul viitor. D-na Eugenia Rață a finisat prin a mătura frunzele căzute și astfel am realizat un teritoriu cu un aspect îngrijit.

În fiecare zi de luni se efectuează și curățenie generală în incinta Centrului. D-nul Lupașcu Anatolie și Iavorschi Vasile au ajutat scoaterea covoarelor și curățirea lor.

S-au efectuat lucrări importante astăzi, un aer proaspăt în incinta Centrului și un aspect plăcut la exterior.

[pjc_slideshow slide_type=”centrul-sculeni-toamna”]
[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

Rezultate: S-a acordat adăpost la 31 de persoane.
[/spoiler]


  

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.