Funcție vacantă!

Funcție vacantă!
Funcție vacantă!

 

ANUNȚ

Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni, anunță concurs la ocuparea funcției vacante de asistent social comunitar în primăria com.Hîrcești!

Cerințe:

  • dețin cetățenia Republicii Moldova,
  • studii superioare în domeniu,
  • cunosc limba română,
  • nu au antecedente penale pentru infracțiuni săvârşite cu intenție.

Candidații vor prezenta următoarele acte:

  • cererea de participare la concurs;
  • CV (curriculumul vitae);
  • copia actului de identitate +fișa personală;
  • copia diplomei de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar.

Dosarul se depune la adresa: mun.Ungheni, str. V.Alecsandri 4A, bir.7
Data limită de depunere: 25.08.2020

Administrația Direcției Generale

 

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.