Serviciul psihologic

Serviciul psihologic

brosura

Serviciul de asistență psihologică 

Scopul general: Asigurarea asistenței psihologice copiilor în situație de risc și famililor acestora, copiilor separați de părinți, tinerilor, specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni.

 Activități:

  • evaluarea psihologică a copiilor și identificarea necesităților de asistență;
  • planificarea și realizarea activităților de consiliere psihologică pentru familie, copii aflați în situație de risc, copii separați de părinți, tineri;
  • informarea și instruirea părinților, asistenților parentali profesioniști în probleme ce țin de dezvoltarea psiho-socială a copilului și  dezvoltarea abilităților  parentale;
  • identificarea/evaluarea și diminuarea riscurilor în perioada de adaptare, re/integrare, prin dezvoltarea deprinnderilor, abilităților necesare (de comunicare, rezolvare a conflictului, gestionare a emoțiilor, formare a imaginii de sine, recunoaștere a situației de risc);
  • organizarea ședințelor cu părinții biologici, alți membri ai familiei biologice/extinse, tutori/curatori, asistenți parentali profesioniști, alți îngrijitori ai copilului și identificarea necesităților acestora de asistență în procesul de transfer al copilului, pregatirea  psihologică a copilului  pentru transfer;
  • implementarea programului de educație parentală Mellow Parenting cu participarea părinților, tutori/curatori, asistenți parentali profesioniști, părinți educatori, alți îngrijitori ai copilului;
  • oferirea de suport profesional în colaborarea cu asistenții sociali, psihologi din centre în vederea identificării și evaluării situației copiilor cu șanse de re/integrare, precum și a copiilor, care pot fi re/integrați în familia biologică/extinsă și care necesită plasament în servicii substituitive de tip familial, participarea la re/evaluarea situației acestora și implementarea planurilor de plasament;
  • oferirea de consultanță psihologică specializată asistenților sociali comunitari, specialiștilor care activează în domeniul protecției copilului în procesul de gestionare a cazului.


Rezultate

Rezultatele pe parcursul anului 2018

Serviciul de asistență psihologică-1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.