Acordarea compensaţiei pentru serviciile de transport

Acordarea compensaţiei pentru serviciile de transport

Acordarea compensaţiei pentru serviciile de transport

Persoanele cu nevoi speciale vor primi o compensație anuală unică pentru serviciile de transport
În contextul punerii în aplicare  a prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 prin HG nr.1413 din 27.12.2016  a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport. 
Începând cu 1 ianuarie 2017, cele două prestații pentru călătorii în transportul urban, suburban şi interurban și compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport, au fost comasate într-o singură prestație, care se va numi compensația pentru serviciile de transport. Această compensație se stabileşte de către structurile teritoriale de asistență socială, iar mijloacele financiare se alocă din bugetul de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Ce reprezintă compensația pentru serviciile de transport?
Compensația pentru serviciile de transport este suma bănească plătită trimestrial anumitor categorii de persoane prevăzute în Regulament cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

upload1

Întrebări frecvente

* Cine are dreptul la compensaţia pentru serviciile de transport ?
1) persoanele cu dizabilităţi severe;
2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
4) persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

* Care sunt documentele necesare pentru stabilirea compensației pentru serviciile de transport?
La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:
1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani);
2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia;
3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia.

* Care este lista afecțiunilor aparatului locomotor?

  •  Bont de coapsă (unilateral/bilateral), bont de gambă (unilateral/bilateral) şi bont al piciorului propriu-zis la nivelul articulaţiei Shopard sau Lisfranc bilateral, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent dacă este protezat sau neprotezat).
  • Redoare strînsă (artrogenă, miogenă, neurogenă) în poziţie vicioasă a articulaţiei coxofemurale (unilateral/bilateral), a articulaţiei genunchiului (unilateral/bilateral) şi a articulaţiei talocrurale (bilateral), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.
  • Anchiloză a articulaţiilor membrului pelvin, care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.
  • Pseudoartroză a osului femural sau a oaselor gambei cu dereglări de locomoţie accentuate sau severe, pentru perioada de tratament chirurgical sau în cazul în care nu poate fi recuperată chirurgical.
  • Osteoartroză deformantă a două sau mai multe articulaţii ale membrului pelvin, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent de geneza lor), cu necesitate de suport asistiv şi/sau neprotezabil.
  • Maladie vasculară a membrelor inferioare (sindrom posttrombotic, elefantism), care generează deficienţe funcţionale de locomoţie de grad accentuat sau sever.
  • Pareză sau plegie a membrului pelvin de orice geneză (centrală, vasculară, posttraumatică), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.


* Cine stabilește compensația pentru transport?
La stabilirea compensaţiei se iau în considerare pachetul de documente din dosarele actuale ale beneficiarilor, actualizîndu-le după necesitate. Persoanele care pentru prima dată solicită stabilirea compensaţiei  prezintă tot pachetul de documente  la asistentul social comunitar.

* Care sunt cauzele întreruperii plății compensației?
Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de:
1) deces al beneficiarului;
2) aflare la întreţinerea deplină a statului;
3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, acordat cu titlu gratuit (donaţie), destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător), conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 7 ani.

* Cum se calculează compensația  în cazul apariției acestui drept?
Mărimea compensaţiei pe parcursul trimestrului în curs se determină proporţional numărului lunilor complete din luna în care a apărut dreptul sau a pierdut dreptul şi, respectiv, au fost prezentate documentele necesare.

* Compensația se plătește dacă beneficiarul a decedat?
În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu s-a achitat la timp beneficiarilor decedaţi, compensaţia pentru perioada respectivă se plăteşte soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora, persoanei care prezintă dovezi că a suportat cheltuielile pentru înmormîntare.

* Cum se plătește compensația în cazul schimbării domiciliului beneficiarului?
În cazul în care beneficiarii îşi schimbă locul de trai, plata compensaţiei se suspendă la locul precedent şi se reia, prin decizia organului abilitat, la noul loc de trai din trimestrul suspendării – în cazul în care compensaţia nu a fost achitată, şi, respectiv, din trimestrul următor celui în care compensaţia a fost suspendată – în cazul în care compensaţia a fost achitată. Dosarul personal al beneficiarului şi informaţia privind plăţile efectuate acestuia se transmit structurii teritoriale de la noul loc de trai, pe baza unui demers oficial.

* Care este mărimea compensației pentru serviciile de  transport?
În anul 2021, mărimea compensaţiei pentru un trimestru constituie:
pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 360 de lei;
pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
Suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vârstă de până la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.