Anunțuri

POST VACANT

POST VACANT

  Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni, angajează pe o perioadă determinată în funcția de specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități! Pentru detalii, accesați documentul atașat.

Detalii ...
Funcție vacantă!

Funcție vacantă!

  ANUNȚ Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni, anunță concurs la ocuparea funcției vacante de asistent social comunitar în primăria com.Hîrcești! Cerințe: dețin cetățenia Republicii Moldova, studii superioare în domeniu, cunosc limba română, nu au antecedente penale pentru infracțiuni săvârşite cu intenție. Candidații vor prezenta următoarele acte: cererea de participare la concurs; […]

Detalii ...