ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Serviciul de îngrijiri sociale la domiciliu-Decizia nr. 1/22 DIN 05.03 .2015 Consiliul raional Ungheni

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopuri si obiective’ collapse_link=’false’]

Scopul serviciului: acordarea îngrijirilor la domiciliul persoanelor solitare, prevenirea instituționalizării și menținerii acestora într-un mediu familial și social favorabil.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Beneficiari si modul de solicitare’ collapse_link=’false’]

Beneficiari ai serviciului sunt pensionarii singuratici şi cetăţenii inapţi de muncă, invalizii, care nu au copii apţi pentru muncă sau copiii sunt plecaţi peste hotare şi au nevoie de ajutor permanent la domiciliu.
Îngrijirile la domiciliu se efectuiază de către lucrătorii sociali, angajaţi de conducerea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, conform Codului Muncii.
Lucrătorii sociali sunt persoanele care deservesc 10-12 persoane după caz, se deplasează la domiciliul acestora de 2-3 ori pe săptămînă și acordă următoarele servicii:
 • Preia pentru acordarea serviciilor sociale la domiciliu persoanele singuratice , la recomandarea şefului serviciului social la domiciliu conform recomandărilor medicului de familie;
 • Efectuiază evaluarea stării beneficiarului, şi ia decizii privind stabilirea şi/sau modificarea planului de deservire la domiciliu, coordonîndu-l cu şeful serviciului la domiciliu.
 • Aduce la domiciliu prînzuri, semifabricate, alimente, mărfuri industriale necesare şi medicamente;
 • Asigură gestionarea corectă a produselor sanitaro-igienice, precum şi a celor alimentare;
 • Acordă ajutor la procurarea şi transportarea combustibilului la domiciliu, încălzirea sobelor, curăţenia încăperii de locuit, reparaţia locuinţei şi instalaţiilor tehnice sanitare din apartamente, prelucrarea loturilor de pămînt;
 • Primeşte plăţile sociale de la Banca de Economii şi Poşta Moldovei la prezentarea procurilor;
 • Execută doleanţe legate de corespondenţa cu rudele şi prietenii, plăţii serviciilor comunale;
 • Procurarea medicamentelor şi colaborarea cu medicul după necesitate sau internarea în spital;
 • Efectuiază deservire la domiciliu inclusiv prin metode psiho-sociale.
 • Informarea despre privilegiile pe care le au aceştea conform legislaţiei în vigoare;
 • Acordă ajutor organelor locale de autoadministrare la organizarea a funeraliilor persoanelor decedate.

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activităţi’ collapse_link=’false’]

Seminar instructiv – „Managementul organizațional al Serviciului Îngrijire socială la domiciliu”

   În perioada 09.-12.07.2019  în sala de ședințe a DGASPF Ungheni a fost desfășurat seminarul instructiv cu lucrătorii sociali și asistenții sociali comunitari în grupuri cu tematica:

,, Managementul organizațional al Serviciului Îngrijire socială la domiciliu”

Lucrătorii sociali și asistenții sociali au fost familiarizați cu planul de acțiuni privind  Implimentarea recomandărilor Inspecției Sociale în vederea remedierii neregulilor constatate ca urmare a inspectării Serviciului de îngrijire socială la domiciliu .

Este necesar de a revizui situația/ necesităților beneficiarilor care au copii apți de muncă și primesc îngrijiri sociale din partea lucrătorului social.

Vorbitor  S.Nemțanu șef serviciu

Lucrătorii sociali au fost atenționați pentru a avea grijă de pregătirea locuinților și asigurarea cu combustibil către sezonul rece a anului , bătrînii deserviți la domiciliu.

Vorbitor C.Potlog șef adjunct

În scopul prevenirii riscurilor profesionale la locul de muncă s-a discutat despre instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă

Vorbitor V.Grecu șef serviciu ÎSD

[slideshow_deploy id=’39457′]

Cu ocazia sărbătorilor pascale – 50 de colete cu produse alimentare

Cu ocazia sărbătorilor pascale, serviciului îngrijire socială la domiciliu a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie familiei Ungheni cu sprijinul agențiilor economici ÎI „Apă canal” şi SRL „Caliga Valeriu” a organizat 50 de colete cu produse alimentare pentru persoanele aflate la deservire a serviciului sus nominalizat. Coletele au fost distribuite la domiciliului persoanelor aflate în dificultate.

Fie ca Sfintele Sarbatori de Paste sa va aduca lumina, speranta , incredere, dragoste si voie buna.
                                                            Sarbatori Fericite !
Cu stimă Direția Asistență Socială și Protectie a Familiei Ungheni
[slideshow_deploy id=’39291′]

Evaluarea competențelor profesionale a lucrătorilor sociali

În perioada 29.10.18-02.11.18 în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni a avut loc procesul de  evaluare a competențelor profesionale a lucrătorilor sociali. 5 echipe de lucrători au susținut ”examenul profesional”, care atestă capacitățile și competențele lor în lucru cu persoanele solitare.

Comisia alcătuită din specialiștii Direcției au pus în discuție individual cu fiecare angajat următoarele subiecte conform,  prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului ,, Îngrijiri sociale la domiciliu  și a Standardelor minime de calitate”.

1. Admiterea beneficiarilor în serviciu. Criterii de eligibilitate pentru Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;
2. Rolul echipei multidisciplinare în cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;
3. Evaluarea necesităților beneficiarilor în Serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
4. Planificarea prestării serviciilor sociale la domiciliu;
5. Acordul de prestări servicii între beneficiar și DASPF;
6. Acte prezentate pentru completarea dosarului  beneficiarului;
7. Servicii prestate la domiciliu;
8. Raportarea activității.Numărul persoanelor deservite și categoriile lor;
9. Soluționarea conflictelor dintre beneficiar și lucrător social;
10. Particularitățile persoanelor de vîrsta a treia;

În rezultatul evaluării a fost identificat nivelul de suport de care au nevoie lucrătorii sociali, din partea specialiștilor Direcției, precum și necesitățile de instruire continuă pentru anul 2019.

[slideshow_deploy id=’38840′]

Vizite la beneficiarii aflaţi la evidenţă la serviciul îngrijire socială 

    În perioada 16-23 octombrie 2018 s-a efectuat deplasări la primăriile Boghenii Noi, Petreşti, mun.Ungheni şi au fost vizitaţi 26 de beneficiari aflaţi la evidenţă la Serviciul îngrijire socială la domiciliu. În urma monitorizării lucrului a fost stabilit că lucrătorii sociali presteazăo gamă întreagă de servicii la domiciliu, cum ar fi procurarea din mijloacele băneşti ale beneficiarului a produselor alimentare, medicamentelor, plata serviciilor comunale, în unele cazuri procurarea hranei ect.

Planul individualizat corespunde nevoilor, graficul de vizite la domiciliul beneficiarilor este respectat.

Careva încălcări în privinţa prestărilor serviciilor sociale la domiciliu nu s-au stabilit. Lucrătorii sociali au luat cunoştinţă în privinţa măsurilor de securitate, paza antiincendiară în perioada încălzirii sobelor şi a altor surse de încălzire pe perioada rece 2018 -2019

Îngrijire sociala la domiciliu

    În perioada 19.09.2018-02.10.2018 s-a petrecut deplasări la domiciliul beneficiarilor de pe teritoriul
primăriilor com. Cioropcani, com. Buciumeni, com. Negurenii –Vechi, com. Hîrceşti din r. Ungheni de
către Grecu Victor, şef serviciu îngrijiri sociale la domiciliu a persoanelor singuratice.
În urma vizitelor la domiciliul a 25 de beneficiari s-a stabilit că lucrătorii sociali efectuează regulat
diferite lucrări, măsuri de îngrijire, de deservire precum şi procurarea alimentelor.
Paralel s-a atras atenţia la pregătirea persoanelor din categoria dată către perioada de iarnă.
La persoanele vizitate la domiciliu au fost verificate starea actuală a sobelor, coşurile pentru fum,
asigurarea cu lemne. În urma monitorizării lucrului de îngrijire la domiciliu s-a concluzionat că
lucrătorii sociali se bucură de stimă, efectuează regulat vizite la domiciliul beneficiarilor.

[slideshow_deploy id=’38715′]

Consolidarea capacităților lucrătorilor sociali în acordarea serviciilor sociale de calitate beneficiarilor

     La data de  19,20,21,06.2018  în sala de conferințe a avut loc seminarul de instruire  cu participarea lucrătorilor sociali cu tematica ,,Consolidarea capacităților lucrătorilor sociali în acordarea serviciilor sociale de calitate beneficiarilor,, Seminarul de instruire a fost organizat de specialiștii ONG  Keystone Moldova . Moderatorii au pus accent pe  modalitățile  eficiente de relaționare cu beneficiarii serviciului;

 • Comunicarea asertivă
 • Gestionarea emoțiilor de bază
 • Interacțiunea cu alte persoane
 • Aplicații practice

Seminarul a fost realizat cu success. În scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului de competenţă profesională, în conformitate cu obiectivele şi Standardele minime de calitate.

Acordarea serviciilor de îngrijiri sociale la domiciliu conform standardelor de calitate

     Runda de instruiri cu lucrătorii sociali a continuat la data de 20 și 24 noiembrie, cu tematica: Acordarea serviciilor de îngrijiri sociale la domiciliu conform standardelor de calitate. În cadrul instruirilor au fost discutate interactiv următoarele subiecte:

-Rolul lucrătorului social în prestarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;

-Rolul beneficiarului în prestarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;

-Criterii de eligibilitate pentru Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Obligațiuni și drepturi

-Rolul  membrilor echipei multidisciplinare în evaluarea , planificarea și prestarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu.

-Evaluarea necesităților beneficiarului în serviciile de îngrijire socială la domiciliu.

-Planificarea prestării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;

-Etica profesională a lucrătorului social;

-Comunicarea și rolul ei în prevenirea bolilor somatice și mentale;

-Diabetul zaharat, prevenire şi tratament.

[slideshow_deploy id=’38104′]

Proiect „Prevenirea şi tratamentul diabetului zaharat în Moldova”

    La data de 13-14 noiembrie, 2017 a fost organizat curs de instruire pentru lucrători sociali în domeniu profilaxiei diabetului zaharat. Cursul de instruire s-a desfăşurat în incinta Consiliului raional.
Scopul proiectului este: ,,Prevenirea şi tratamentul diabetului zaharat în Moldova” implementat de către Asociaţia Obştească HOMECARE în parteneriat cu Caritas Republica Cehă, prin intermediul programului de Cooperare şi Dezvoltare Internaţională, cu suportul financiar al Agenţiei de Dezvoltare din Republica Cehă.
Totodată lucrătorii sociali au avut ocazia să se consulte cu viceministru, V. Dumbrăveanu, referitor la specificul serviciului şi viitoarele modificări legislative.

[slideshow_deploy id=’38082′]

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

Rezultate: 840 persoane solitare sînt îngrijite de către 82 lucrători sociali.

[/spoiler]

poster_ingrijire_la_domiciliu

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.