Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO”

Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO”

Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului „CREDO”

Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului „CREDO” reprezintă un serviciu social specializat instituit de către Consiliul raional Ungheni, în subordinea Direcției generale Asistență  Socială și Protecție a Familiei Ungheni. Centrul prestează servicii în domeniul protecției copiilor, tinerilor, cuplurilor părinte-copil, victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de ființe umane, activități de formare inițială/continuă a personalului în domeniul asistenței sociale.

Activitatea Centrului este axată pe 6 direcții:
1) asistență psiho-socială a copiilor, tinerilor, cuplurilor părinte-copil, victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de ființe umane, precum și familiilor acestora;
2) programe de prevenire orientate;
3) acțiuni de informare și sensibilizare;
4) formare și dezvoltare profesională a tinerilor în dificultate;
5) formare inițială și continuă a angajaților în domeniul asistenței sociale;
6) plasament temporar al copiilor în situație de risc, tinerilor, cuplurilor părinte-copil și femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate.

Scopul Centrului constă în protecția socială a copiilor, tinerilor, cuplurilor părinte-copil, femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate și formarea inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale.

Obiectivele Centrului sunt:
– oferirea serviciilor de plasament pentru copii în situație de risc, tineri, cupluri părinte-copil, femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate;
– formarea/dezvoltarea abilităților parentale pentru îngrijirea, dezvoltarea copilului în conformitate cu particularitățile de vârstă, a necesităților specifice și protecția acestuia;
– formarea și integrarea profesională a tinerilor în dificultate;
– reabilitarea psiho-socială a copiilor în situație de risc, tinerilor, cuplurilor părinte-copil, femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate, precum și familiilor lor;
– informarea și sensibilizarea opiniei publice referitor la necesitatea prevenirii situațiilor de risc și protecției copilului în situație de risc.

Beneficiarii Centrului:
a)
copii aflați în situații de risc între 3 -18 ani;

b) tinerii în dificultate, prioritar copii orfani și din serviciile tutelă/curatelă, APP, din instituțiile rezidențiale (16-24 ani);
c) cuplurile părinte-copil aflate în dificultate sau victime ale violenței domestice;
d) femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate;
e) părinții și îngrijitorii copiilor.

Centrul prestează servicii de zi și servicii de plasament.
Servicii de zi:
– reabilitare psiho-socială și consiliere;
– programe de prevenire orientată;
– integrare profesională, informare și sensibilizare;
– instruire inițială/continuă.

Servicii de plasament:
– plasamentul de urgență se efectuează în baza dispoziției autorității tutelare locale;
– plasamentul planificat se efectuează în baza dispoziției autorității tutelare teritoriale cu avizul autorității tutelare locale și numai în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.
– alimentația beneficiarilor din serviciile de plasament.

Pe perioada plasamentului, Centrul oferă indemnizație lunară următoarelor categorii de beneficiari:
a) cuplu părinte-copil în dificultate, 1500 lei/ părinte și 500 lei/ copil;
b) tânăr aflat în dificultate- 800 lei;
c) femeie însărcinată pe parcursul ultimului trimestru de sarcină, aflată în dificultate- 1500 lei.

Indemnizația se stabilește și se achită în baza ordinului șefului Direcției Generale.
Plata indemnizației încetează la data încetării plasamentului.
Beneficiarul va beneficia de servicii de alimentație, procurate de la întreprinderile de alimentație publică.
Chelutielile pentru alimentație se exclud din calculul indemnizației lunare. 

Capacitatea Centrului
Servicii de zi: 100 beneficiari/lunar
Servicii de plasament: 12 beneficiari/lunar

Centrul dispune de: 6 dormitoare cu capacitate de 12 persoane, 1 bucătărie, 1 ludotecă, 2 debarale, spaţii sanitare (veceuri şi săli de baie separate pentru fete/femei/bărbași/băieţi), 3 oficii pentru angajați, și 1 sală de instruire.

Centrul este dotat cu:

  • echipament de oficiu și pentru activități de formare și consiliere pentru angajați și activități de formare profesională;
  • mobilier, electrocasnice pentru beneficiari.

Beneficiarii din  plasament temporar pot aduce în Centru obiecte personale: jucării, reviste, cărţi, haine, iar Centrul oferă spaţiu pentru păstrarea acestora.

Beneficiarii Centrului pot interveni cu  propuneri şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. În Centru există o cutie poştală unde beneficiarii pot depune reclamaţii, oferi sugestii, etc. Aceste propuneri sunt luate în consideraţie la planificarea activităţilor şi modului de funcţionare a Centrului.

Adresa: mun.Ungheni, str.George Meniuc 8, MD-3603

Tel. 0236-2-31-15 (asistenți sociali)
       0236 2-88-97 (manager)
E-mail: [email protected]

1 2 3