Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO”

Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO”

Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO”

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

 1. Legea asistenței sociale nr.547-XV din 25.12.2003
 2. Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989
 3. Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.
 4. Legea 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social
 5. Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale
 6. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți
 7. Hotărârea Guvernului nr.198 din 16.04.1993, cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile
 8. Hotărârea Guvernului nr.450 din 28.04.2006, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

Hotărârea Guvernului nr.290 din 15.04.2009, pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate.

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopul și obiectivele Centrului de Asistență Socială a Familei și Copilului CREDO’ collapse_link=’false’]

Scopul Centrului constă în  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, tinerilor  în situație de risc, cuplurilor părinte-copil, potențialelor victime, victimelor violenței domestice și traficului de ființe  umane,  familiilor  aflate în dificultate.

Obiectivele Centrului sunt:

 1. organizarea programelor de prevenire a fenomenelor de risc, cu scopul menținerii copilului în familie;
 2. prestarea serviciilor de reabilitare psiho-socială pentru copii victime/potențiale victime a abuzului și reintegrarea lor în familia biologică/extinsă sau oferirea altei forme de protecție;
 3. asigurarea plasamentului protejat și serviciilor de socializare pentru potențiale victime/victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului;
 4. prevenirea separării copilului de familie prin oferirea plasamentului temporar și reintegrarea în comunitate a cuplurilor părinte-copil potențialele victime/victime violenței domestice;
 5. integrarea socio-profesională a tinerilor în dificultate;
 6. informarea populației, acordarea consultațiilor prin intermediul serviciului „Telefonul Copilului”;
 7. oferirea serviciului de consiliere psihologică;
 8. examinarea modul de participare a părinţilor, care trăiesc separat, la educația copilului în cazurile de conflict ( informarea, evaluarea, organizarea ședințelor familiale, monitorizarea);
 9. instruirea solicitanților la funcţia de asistent parental profesionist /adopție și instruiri continuă pentru  asistenții parentali profesioniști;

asigurarea procesului de potrivire a copiilor separați de familie cu  asistenţi parentali profesionişti și menținerea relației copiilor cu membrii familiei biologice/extinse.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Organizarea și funcționarea Centrului’ collapse_link=’false’]

Beneficiarii Centrului sunt:

a) copii aflați în situații de risc/victimele VNET (de la 3 pînă la 18 ani);

b) tinerii în situație de risc, prioritar copii orfani și din serviciile tutelă/curatelă, APP, din instituțiile rezidențiale (de la 16 la 25 ani);

c) cuplurile părinte-copil, potențialele victime, victimele violenței domestice și traficul de ființe umane;

d) solicitanții la postura de Asistent parental profesionist și adopție, asistenţi parentali profesionişti;

e) familii cu copii în situații de conflict;

f) cetățenii raionului Ungheni în cadrul serviciului Telefonul Copilului;

g) familii aflate în dificultate.

Capacitatea Centrului este de 150 beneficiari lunar.

Centrul dispune de: 7 dormitoare, 1 bucătărie, 2 debarale, spaţii sanitare (veceuri şi săli de baie separate pentru fete/femei/bărbași/băieţi), 3 oficii pentru personalul angajat, 1 oficiu pentru psiholog, 1 sală multifuncţională.

Dotarea Centrului asigură un mediu adecvat necesităţilor beneficiarilor, buna funcţionare şi realizare a obiectivelor stabilite.

Centrul include următoarele tipuri de servicii:
       a) serviciul plasament, cu următoarele tipuri de plasament:

   – de urgență pentru copii aflați în dificultate

   – temporar pentru cuplu părinte –copil, victime/potențiale victime a violenței  domestice și traficului de ființe umane cu copii sau fără copii

   – temporar pentru tinerii în situație de risc;

b) ședințele familiale pentru aprecierea modului de executare a drepturilor părintești şi stabilirea graficului de întrevede cu copiii;

c)instruirea solicitanților la adopție și asistenţă parentală profesionistă;

d) programul de suport psiho-social ,,PANDA”, „Mellow Parenting”, etc. ;

e) organizarea ședințelor de întrevedere ale copiilor din plasament cu familia biologică/extinsă;

f) oferirea programelor de prevenire (primară și orientată);

g) acordarea evaluării și consilierii psihologice;

       h) oferirea programelor de dezvoltare a capacităților parentale.

Beneficiarii din  plasament temporar pot aduce în Centru obiecte personale: jucării, reviste, cărţi, haine, iar Centrul oferă spaţiu pentru păstrarea acestora.

Beneficiarii Centrului pot interveni cu  propuneri şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. În Centru există o Cutie poştală unde beneficiarii pot depune reclamaţii, oferi sugestii, etc. Aceste propuneri sunt luate în consideraţie la planificarea activităţilor şi modului de funcţionare a Centrului.

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

De Craciun – sperante implinite… La Centrul de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului CREDO

De Craciun – sperante implinite… Ne-o dorim cu totii!!! La Centrul de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului CREDO (CASFC CREDO) din mun. Ungheni visele au prins viata cu sustinerea angajatilor ICS Lear Corporation Ungheni. Au avut si ei un vis! Mai bine zis un vis a avut Directorul Intreprinderii Dl Marian Lefter, care nu la direct, dar a vrut sa se prefaca in Mos Craciun. Idea a fost sustinuta da angajati astfel, incat acestia s-au apucat de lucru. Au citit cu minutiozitate scrisorile copiilor, beneneficiari ai CASFC CREDO, dupa care au pornit la munca!
Si daca pina aici a fost poveste, de aici incolo vorbim de realitate. Fiecare copil de la Centru si-a primit cadoul din partea lui Mos Carciun! Ba mai mult – inca multe si multe alte cadouri sub forma de imbracaminte, incaltaminte, scutece, dulciuri si produse alimentare.
Toti cei prezenti au avut emotii cu lacrimi pe obraz de bucurie, de clipa implinirilor si cea a realizarii dorintelor!
Potrivit Inei Sumeico, specialist motivare, ideea a prins si a unit mai multi angajati ai Intreprinderii, doritori de a se implica!
Cu calde multumiri fata de oaspetii-donatori a venit Dl Constantin Potlog, sef-adjunct al Directiei Generale Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni, managerul CASFC CREDO Constantin Stratulat, dar si alti participanti la eveniment!
„Un BINE facut BINE!”, asta putem spune noi si le multumim din inima pentru daruri si un exemplu de a te implica, de a nu fi indiferent, de a face un bine celor, care duc lipsa si nevoi!
La Multi Ani, Lear Corporation!

[slideshow_deploy id=’39709′]

Masa rotunsa cu subiectul „Voluntariatul – modalitate de a schimba lucrurile spre mai bine”

  În ziua de joi, 28 martie 2019, in cadrul Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO,, (CASFC CREDO) din or. Ungheni s-a desfasurat o Masa rotunsa cu subiectul „Voluntariatul – modalitate de a schimba lucrurile spre mai bine”, eveniment organizat de institutia sus-mentionata in comun cu AO „Asociatia de Educatie Civica „Viitorul Incepe Azi” si AO „Alternative Sociale”. Scopul activitatii a constat in promovarea voluntariatului in orasul si raionul Ungheni prin informarea diverșilor actori comunitari asupra practicilor deja existente de implicare a voluntarilor in solutionarea problemelor existente. La eveniment au participat reprezentanți ai asociatiilor obștești din domeniul social, ai mediului de afaceri in persoana reprezentantilor JCI Ungheni, reprezentanti ai administratiei publice locale, studenti si elevi de la institutiile de invatamint din or. Ungheni. Discutiiile au fost axate, avind ca baza istorii de succes de implicare a voluntarilor si impactul implicarii acestora, a fost realizată o discutie asupra oportunitatilor existente de implicare a voluntarilor si abordarea voluntariatului ca fenomen de la altruism pînă la autopromovare.

În cadrul discutiilor, moderatorul Constantin Stratulat, manager CASFC ,,CREDO,, a subliniat faptul ca activitatea de voluntariat in orasul si raionul Ungheni a luat proportii in ultimul timp, dar totusi mai sunt resurse care nu sunt pe deplin utilizate. Dna Alina Butnaru, directorul Centrului raional de tineri, avînd o experiență bogată de activitate in domeniul voluntariatului, a realizat o trecere in revista a activitatilor realizate de tineri, Dl Constantin Potlog, sef-adjunt al Directiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni a adus la cunostința participantilor oportunitati de implicarea a voluntarilor in localitatile raionului alaturi de asistenții si lucrătorii sociali din cadrul Directiei. La compartimentul „Istotii de succes”, a impartăsit experiența Dna Violeta Petre, director Centrul de Atragere a Investitiilor Ungheni, Dna Rodica Guțu, director AO „Adapost si Alinare”, Dl Andrei Chiorescu, director executiv AO „Alternative Sociale”, Vasile Grosu si Nicolae Bulancea, reprezentanti JCI Ungheni. Apropo, reprezentantii JCI Ungheni au venit si cu propuneri de o colaborare mai puternica pentru viitor.

Multumim mult pentru implicare si participare tuturor, dar in special elevilor si studentilor de la LT „Gheorghe Asachi”, LT „Vasile Alecsandri”, Colegiul de medicina si Colegiului Agroindustrial. Suntem siguri ca activitatea a pus si multe semne de intrebare, dar si a scos in evidență lucruri, care ne vor face să fim mai participativi.

[slideshow_deploy id=’39224′]

Donatie in ziua Sfintei Sarbatori a celor 40 de Mucenici din Sevastia

    Este mult mai usor, atunci cind cineva pune umarul si te ajuta in ceea ce faci! Sunt sigur ca acesti oameni, sustinatori o fac cu dragoste de bine, dragoste de oameni si dragoste de Dumnezeu!
Zilele trecute, si anume in ziua Sfintei Sarbatori a celor 40 de Mucenici din Sevastia, l-am cunoscut prin fapta Sa de a face bine cu dragoste de oameni si Dumnezeu pe parohul Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din s. Busila, r. Ungheni Vitaile Nichiforeac.

El a decis ca donatia facuta sub forma de produse alimentare, cit si haine, colectate de la enoriasi sa fie oferita beneficiarilor Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO,, din mun. Ungheni – copii si tineri in dificultate, cupluri parinte-copil, victime ale abuzului si violentei.
Am ramas profund miscati de gestul Dumnealui, iar in cele donate am intrezarit chipul si sufletul bun si grijuliu a enoriasilor, oamenilor, care au decis sa se imparta din putinul cu care il au. Multumim mult parohului Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din s. Busila, r. Ungheni Vitaile Nichiforeac, preotesei si tuturor enoriasilor pentru Binele Facut. Dumnezeu sa ne ajute in continuare si acum in Postul Mare sa ne dea puteri sa facem mai buna viata celora care sunt mai tristi in Ziua Marii Invieri si Intotdeauna!

Centrul de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO,, din mun. Ungheni se afla la gestiunea Directiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni in parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, Primaria mun. Ungheni, AO Asociatia de Educatie Civica „Viitorul Incepe Azi” din mun. Ungheni si AO „Parteneriate pentru Fiecare Copil” din mun. Chisinau.

2

In prag de Martisor, confectionam martisoare. 

In prag de Martisor, confectionam martisoare. Pentru cei dragi – parinti, bunici, frati, surori, profesori si, pur si simplu, oamei buni! Si pentru ca suntem in prag de primavara!
In ziua de 26 februarie, atmosfera de primavara s-a simtit din plin. Beneficiari ai Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO”, voluntari, parteneri au participat la confectionarea martisoarelor in cadrul Clubului „Maiestrie”. Si atita timp cit mainele lucrau, cineva din participanti a povestit Legenda Martisorului, iar altii au venit cu ghicitori si proverbe despre primavara, dar si despre muncile campului, care incep odata cu sosirea Primaverii.
Confectionate cu mult suflet, martisoarele au fost oferite cu drag vizitatorilor Centrului, angajatilor si partenerilor.

[slideshow_deploy id=’38480′]

Schimb de bune practici cu specialiștii centrului „Credo”

La data de 26.02.2018 a a vut loc un schimb de bune practici între un grup de asistenți sociali comunitari din raionul Ungheni și specialiștii centrului de asistență socială a familiei și copilului ,, CREDO,, cu scopul de a valora niște idei comune și a stimula spiritul de lucru în echipă

[slideshow_deploy id=’38459′]

Schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari 

    La data de 19.02.2018 a avut loc un schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari la centrul de asistență socială a familiei și copilului ,, CREDO,, și Centrul de plasament pentru persoane adulte și virstnice care a avut drept ca scop prestarea serviciilor mai calitative beneficiarilor.

[slideshow_deploy id=’38388′]

Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO (CASFC CREDO), anul 2017

Pe parcursul a. 2017 de serviciile CASFC CREDO au beneficiat 203 persoane, inclusiv de plasament 37 de persoane, de servicii de zi – 166.

Din totalul de 37 de persoane, care au beneficiat de plasament, 11 sunt copii plasați în regim de urgență, 6 cupluri părinte-copil cu 9 copii și 11 tineri în dificultate.

Cei 166 de beneficiari în regim de zi o alcătuiesc copii și elevi care au beneficiat de servicii de informare și sensibilizare, copii și tineri implicați în activități de dezvoltare personală, culturale, programe educaționale, părinți beneficiari de programe de educație parentală, copii în situație de risc, beneficiari ai serviciului Telefonul Copilului, etc.

Dintre activitățile cele mai importante, care au fost desfășurate pe parcursul anului, pot fi enumerate:

 • Activități de hand made pentru copii și tineri în cadrul Clubului “Măiestrie”;
 • Activități în cadrul Programului de educație parentală “Mellow Parenting”;
 • Activități în cadrul Programului pedagogic “PANDA”;
 • Traininguri de dezvoltare personală;
 • Activități de creare/dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
 • Școala de Vară „Facilitare în Orientare și Formare Profesională pentru Tineri”;
 • Excursie la Cetatea Soroca, etc.

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

REZULTATE 2018

Pe parcursul anului 2018 de serviciul de plasament din cadrul CASFC CREDO au beneficiat 56 persoane, inclusiv:

 1. Cupluri părinte-copil – 11 ( 11 mame + 23 copii), total 34 persoane
 2. Tineri în dificultate – 15 persoane
 3. Copii plasați în regim de urgență – 7.

Totodată, managerii de caz au monitorizat 34 persoane, foști beneficiari CASFC CREDO.

Pentru revizuirea cazurilor și admiterea/scoaterea în/din serviciu a beneficiarilor au fost desfășurate 12 ședințe în cadrul Comisiei de plasament în Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO din cadrul DASPF Ungheni.

[/spoiler]

[spoiler title=’6. Date de contact’ collapse_link=’false’]

Or. Ungheni, str. George Meniuc 8, MD-3603

Tel./fax:+373 236 2 31 15 (asistenți sociali), tel.: +373 236 2 88 97 (manager)

E-mail: central.credo@gmail.com, aec_via@yahoo.com

https://www.facebook.com/centrulcredo

[/spoiler]

1 2 3