Serviciul social „Asistență parentală profesionistă”

Serviciul social „Asistență parentală profesionistă”

Serviciul social „Asistență parentală profesionistă”

Bază legislativă:

Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989

Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.

Legea nr.140/14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  cu  privire  la organizarea  şi  funcţionarea  Serviciului de asistenţă  parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

Hotărîrea Guvernului nr.1479/25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

Hotărîrea Guvernului nr.1361/07.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de asistenţă parentală profesionistă.

Scopul Serviciului  este de  a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă de timp.

Obiectivele  Serviciului sînt următoarele:

1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi de dezvoltare ale  acestuia;

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd  cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.

 Prestarea serviciului se realizează în baza următoarelor principii:
1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;
3) respectarea identităţii copilului;
4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;
5) abordarea individualizată a copilului;
6) abordarea nondiscriminatorie;
7) abordarea multidisciplinară a cazului;
8) protecţia împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;
9) parteneriatul cu părinţii în luarea deciziei.

Beneficiarii Serviciului sunt:

 • copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;
 • copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc;
 • copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;
 • copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească;
 • copilul cu dizabilităţi, părinţii sau persoanele în grija cărora se află copilul care au nevoie de timp pentru recuperare;
 • mamele minore cu risc de abandon al copilului.

 Personalul Serviciului include:
    Personalul Serviciului include:
1) personalul administrativ – managerul Serviciului;
2) personalul specializat:
a) asistentul social responsabil de serviciu;
b) asistenţii parentali profesionişti.
3. Personalul Serviciului este stabilit corespunzător: 1 manager pentru 15 asistenţi profesionişti aprobaţi, 1 asistent social responsabil de serviciu pentru 20 copii plasaţi în Serviciu
4. Recrutarea şi evaluarea solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist este efectuată de către prestatorul de serviciu conform standardelor minime de calitate a Serviciului.
5. Înainte de aprobare, solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist urmează un curs de formare iniţială cu durata de 50 de ore, care este organizat de către prestatorul de serviciu în baza curriculumului aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cursul de formare iniţială este parte a procesului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.
6. Cursurile de formare profesională continuă, de cel puţin de 30 de ore, sînt organizate de către prestatorul de serviciu anual în baza curriculumului de formare aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi necesităţilor de instruire identificate.
7. Aprobarea asistentului parental profesionist este efectuată de Comisie în baza analizei raportului de evaluare a solicitantului perfectat de către asistentul social responsabil, precum şi de către asistenţii parentali profesionişti şi psiholog, cu emiterea avizului de aprobare.
8. Prestatorul de serviciu semnează un contract individual de muncă cu asistentul parental profesionist aprobat de Comisie.
9. În calitate de asistent parental profesionist nu poate fi aprobată persoana pînă la al IV-lea grad de rudenie cu copilul, excepţie făcînd plasamentul de răgaz.
10. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi în acelaşi timp pînă la trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor, cînd numărul copiilor plasaţi în familia asistentului parental profesionist poate fi majorat pînă la 4 copii. În familia unui asistent parental profesionist pot fi plasaţi împreună atît copiii care nu provin din aceeaşi familie, cît şi cupluri de fraţi împreună cu un copil care provine dintr-o altă familie.
11. Salarizarea asistentului parental profesionist se efectuează numai pe perioada plasamentului copilului.  personalul administrativ – managerul Serviciului;
2) personalul specializat:
a) asistentul social responsabil de serviciu;
b) asistenţii parentali profesionişti.
3. Personalul Serviciului este stabilit corespunzător: 1 manager pentru 15 asistenţi profesionişti aprobaţi, 1 asistent social responsabil de serviciu pentru 20 copii plasaţi în Serviciu
12. Recrutarea şi evaluarea solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist este efectuată de către prestatorul de serviciu conform standardelor minime de calitate a Serviciului.
13. Înainte de aprobare, solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist urmează un curs de formare iniţială cu durata de 50 de ore, care este organizat de către prestatorul de serviciu în baza curriculumului aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cursul de formare iniţială este parte a procesului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.
14. Cursurile de formare profesională continuă, de cel puţin de 30 de ore, sînt organizate de către prestatorul de serviciu anual în baza curriculumului de formare aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi necesităţilor de instruire identificate.
15. Aprobarea asistentului parental profesionist este efectuată de Comisie în baza analizei raportului de evaluare a solicitantului perfectat de către asistentul social responsabil, precum şi de către asistenţii parentali profesionişti şi psiholog, cu emiterea avizului de aprobare.
16. Prestatorul de serviciu semnează un contract individual de muncă cu asistentul parental profesionist aprobat de Comisie.
17. În calitate de asistent parental profesionist nu poate fi aprobată persoana pînă la al IV-lea grad de rudenie cu copilul, excepţie făcînd plasamentul de răgaz.
18. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi în acelaşi timp pînă la trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor, cînd numărul copiilor plasaţi în familia asistentului parental profesionist poate fi majorat pînă la 4 copii. În familia unui asistent parental profesionist pot fi plasaţi împreună atît copiii care nu provin din aceeaşi familie, cît şi cupluri de fraţi împreună cu un copil care provine dintr-o altă familie.
19. Salarizarea asistentului parental profesionist se efectuează numai pe perioada plasamentului copilului.

Conform Hotărîrii de Guvern nr.924 din 31.12.2009 copiii plasaţi în Servciul asistenţă parental profesionistă beneficiază de următoarele alocaţii:


[Tabel modificat prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]
 

Tipul alocaţiei1Mărimea alocaţiei pentru un copil, leiPlasament de lungă duratăPlasament de scurtă durată2Plasament de urgenţăPlasament provizoriu51.Alocaţie unică la plasament300030005002502.Alocaţie lunară pentru întreţinerea copilului327,7 lei/zi27,7 lei/zi27,7 lei/zi27,7 lei/zi3.Alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare30003000–4.Alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani410001000–

    1 În cazul plasamentului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a unui copil cu dizabilităţi, alocaţiile: unică la plasament, lunară pentru întreţinerea copilului şi anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se vor majora cu 30 la sută

2 În cazul plasamentului de scurtă durată, alocaţia unică la plasament şi alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se acordă reieşind din calculul de 250 lei lunar, în funcţie de durata plasamentului stabilită de către autoritatea tutelară.    3 Alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului se va acorda în funcţie de numărul efectiv de zile înplasament.
    4 Alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani se va achita tînărului/tinerei pentru (re)integrarea în societate şi pregătirea pentru viaţa independentă.
    5. În cazul plasamentului provizoriu, alocaţia unică la plasament se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

 

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Rezultate’ collapse_link=’false’]

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Activități și evenimente din cadrul Serviciului APP’ collapse_link=’false’]

Bucurie mare  pentru copiii aflaţi în situaţie de risc și a copiilor rămași fără îngrijire părintească, la care Moș Crăciun le este spiritul prieteniei și nu-i lasă niciodată singuri…

La  data de 27-12-2019  la ora 10:00 de către DGASPF-Ungheni  a fost organizat Matineul  de Anul Nou, dedicat copiilor din plasament  din Serviciul de Asistenţă parentală profesionistă, care s-a petrecut în incinta Palatului de Cultură Ungheni.   La acest matineu au participat 70-copii din Serviciul APP  însoţiţi de asistenţii parentali profesionişti care s-au distrat împreună cu Moş Crăciun-  Fulguța, Vulpea- Cucoș , Cîine ,Omuleț de zăpadă Echipa animatori de la Palatul de Cultură şi echipa  de asistenţi sociali responsabili de copii şi de APP. Copii au recitat cîntece, poezii,colinzi,urături diferite scenete la care au au primit în dar  cadouri cu dulciuri, cu diferite rechizite ce au rămas satisfăcuți de sărbătoarea organizată, de cadourile primite,d e distracţia oferită.

Aducem sincere  mulţumiri contribuabililor și actorilor implicați :   Primăria  mun. Ungheni, Consiliului rational Ungheni ,Comunitatea religioasă Misiunea Creștină de binefacere ”Armata Salvării”, Asociația  Obștească ” Alternative Sociale”  organizatorilor echipei APP, tuturor care  au contribuit financiar și material pentru clipele fericite copiilor mai triști ca noi.

Vă dorim un An Nou fericit, sănătos  și bogat.
La Mulţi Ani tuturor !!!

Cu multă stimă și respect  Echipa  APP din cadrul  DGASPF Ungheni.

[slideshow_deploy id=’39722′]

1 iunie – ,,Ziua Internațională a copilului”

     1 iunie -,,Ziua Internațională a copilului”, este ziua în care revenim cu toții la momentele tandre și plăcute ale copilăriei inocente, alături de generația în creștere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conștientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar și că toți copiii au nevoie de sprijinul și atenția noastră zi de zi.

Cu  ocazia acestei sărbători, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a familiei Ungheni a organizat și desfășurat  sărbătoarea   dedicată  Zilei  Copilului, în Parcul Central al mun. Ungheni,  unde au participat și s-au distrat copiii rămași fără ocrotire părintească,  beneficiari ai Serviciului de asistență parentală profesionistă .

La acest eveniment  reprezentanții  Palatului de Cultură  s-au prezentat cu un album de cîntece  dedicate sărbătorii Zilei  Internaționale a copilului.  La această sărbătoare au răsunat melodii din desene animate unde copiii au fredonat și dansat . Copiii s-au  distrat alături de animatori , pregătind copiilor  diferite surprize, jocuri și starturi vesele. Toți copiii din Serviciul de asistență parentală profesionistă au primit  cadouri ,sucuri, dulciuri și pizza.

În această zi alături de copii au venit să-și exprime  cuvinte de felicitare cu acest prilej, următorii invitați:

Liudmila GUZUN – deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Eduard  BALAN –  viceprimar  mun. Ungheni

Tudor RĂDEANU – șef  Direcția generală  Ungheni

Aducem sincere mulțumiri celor cu inima mare care au contribuit la organizarea sărbătorii:   Primăriei mun. Ungheni,  Companiei SRL ,,ASIST – BETA”  dlui Mihail Beșliu, Compania ,,Starnet ”– dlui A. Butnaru, MEGAMARKET ,,Slavena dnei Inesa Podgainova, Compania  ,,LEAR Corporation” Ungheni , Grupului de animatori ,, HAPPY KIDS”- dnei Angela Racovița , ,,

Erni Pizza” familiei David.

[slideshow_deploy id=’39363′]

Matineul de Anul Nou pentru copiii din Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

   Bucurie mare  pentru copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, la care Moş Crăciun le este spiritul prieteniei şi nu-i lasă niciodată singuri…

La  data de 26. 12. 2018  la ora 11:00  în  incinta Palatului de Cultură Ungheni     s-a desfăşurat  matineul  de  Anul Nou   pentru copiilor  din Serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

La această sărbătoare  au participat  copiii din Serviciul APP   împreună cu asistenţii parentali profesionişti. Animatorii  Palatului de Cultură   s-au prezentat  în faţa copiilor cu surprize muzicale  şi jocuri distractive.   Copiii s-au prezentat la matineu cu recital de cîntece şi poezii, colinde şi urături, scenete cu secvenţe din poveşti.   Aceştea au rămas satisfăcuţi de sărbătoare, primind  în dar din partea DASPF Ungheni cadouri cu dulciuri.

Aducem sincere  mulţumiri:

Animatorilor Palatului de Cultură Ungheni;

Primăria  mun. Ungheni ;

Comunitatea religioasă Misiunea Creştină de binefacere ”Armata Salvării”.

[slideshow_deploy id=’39013′]

17.12.2018 a avut loc desfășurarea seminarului de instruire continue pentru asistenții parentali profesioniști 

    În data de  17.12.2018 a avut loc desfășurarea seminarului de instruire continue pentru asistenții parentali profesioniști cu tematica :

 1. Rolul atașamentului in dezvoltarea copilului.
 2. Trauma psihoemoționala la copil.

Instruirea a fost prezentată de către organizația neguvernamentală CCF Moldova (copil, comunitate, familie) în colaborare cu specialiștii DASPF conform planului de instruire pe anul 2018.

[slideshow_deploy id=’39006′]

TOAMNA DE AUR

    Cele mai creative idei ale copiilor din Serviciul Asistență parentală profesionistă pentru expoziția ”Toamna de Aur”.
Dragi copii din partea DASPF și a Echipei APP,Vă aducem sincere mulțumiri pentru imaginația și lucrările efectuate, Vă urăm succese și în continuare…

[slideshow_deploy id=’38886′]

Seminar – ,,Specificul și riscurile vârstei pubertății/ adolescenței”

     La data de 31.10.2018 -01.11.2018 în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni  și în cadrul Centrului ,,Impuls” s-a desfășurat  seminar de instruire cu copiii din Serviciul APP, cu tematica ,,Specificul și riscurile vârstei pubertății/ adolescenței.

Seminarul de instruire a fost prezentat de către specialiștii din cadrul Serviciului  de asistență parentală profesionistă, în colaborare cu reprezentanții din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, specialiștii Centrului,, Impuls “ și preotul de  la Episcopia Ungheni- Nisporeni.  Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților la seminar.

[slideshow_deploy id=’38799′]

Seminarul de instruire pentru copiii din Serviciul  asistență parentală profesionistă,
cu tematica „Viitorul meu contează”

    În perioada 08.06.2018-12.06.2018  în sala de ședință a Direcţiei Ungheni a avut loc seminarul de instruire pentru copiii din Serviciul  asistență parentală profesionistă, cu tematica „Viitorul meu contează”. La seminar au participat copii cu vîrsta cuprinsă  între 12și 18 ani. Activitatea s-a petrecut în parteneriat cu IGP Ungheni, OFM Ungheni, Direcția  situații excepționale Ungheni şi LEAR CORPORATION . Copiii au fost informați despre orientarea profesională după finisarea ciclului gimnazial și despre cursurile gratuite care se organizează la Agenția  Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă. Specialiștii din cadrul Direcţiei, reprezentanții IGP Ungheni și ai Direcției situații excepționale au venit cu un comunicat cu privire la securitatea copiilor în perioada vacanței de vară, le-au adus  la cunoștință despre drepturile și obligațiunile copilului, despre codul bunelor maniere și despre imaginea de sine a copilului. În acest context li s-a atras atenția la pericole de intoxicare cu produse alimentare, gaze și alte substanțe necunoscute. De asemenea au primit informații despre riscurile delicvenței juvenile și consecințele folosirii băuturilor alcoolice și a substanțelor narcotice. Compania LEAR CORPORATION s-a adresat cu mesaj de felicitare          12 Iunie –Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă cu mesajul ,,Nu-mi fura copilăria,, copiilor li s-au oferit îngheţată şi dulciuri.

[slideshow_deploy id=’38628′]

1 iunie – Ziua Internațională a Copilului

    1 iunie-Ziua Internațională a Copilului, este ziua în care revenim cu toții la momentele tandre și plăcute ale copilăriei inocente, alături de generația în creștere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conștientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar și că, toți copiii au nevoie de sprijinul și atenția noastră zi de zi.

Cu  ocazia acestei sărbători, Direcția asistență socială și protecție a familiei Ungheni a organizat și a desfășurat  sărbătoarea   dedicată  Zilei  Copilului, în Parcul Central al mun. Ungheni,  unde au participat și s-au distrat copiii rămași fără ocrotire părintească,  beneficiari ai Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă și copiii din cadrul Centrului de asistență a familiei și copilului  „ CREDO”.

La aceast eveniment ,Studioul muzical Do Re Micii , animatorii din cadrul Palatului de Cultură au prezentat  un program muzical  și distractiv pentru toți copiii. Am avut parte  de un concert minunat, unde copiii au dansat și  au cîntat împreună cu aceste talente. În acestă zi alături de copii au venit să-și exprime  cuvinte de felicitare cu acest prilej, următorii invitați:

Alexandru AMBROS- primarul mun. Ungheni

Alexandru BRÎNZĂ –vicepreședintele Consiliului raoinal Ungheni

Tudor RĂDEANU – șef Direcţie Ungheni

Aducem sincere mulțumiri:   Primăriei mun. Ungheni, SRL ,,ASIST – BETA”, dnei Aliona Mitrofan și familiilor Gorceag, Bujor și Mihăilă, care  s-au implicat activ la această sărbătoare.

[slideshow_deploy id=’38605′]

 

Curs de instruire inițială pentru solicitanții la funcția de asistent parental profesionist

În perioada 26.00- 30.03.2018, echipa Serviciului social asistență parentală profesionistă a organizat și desfășurat seminarul de formare inițială a solicitanți la postura de asistent parental profesionist și adopție.
Acțiunea ce face parte din cursurile de formare profesională cu o durată de 50 ore are drept scop familiarizarea solicitanților cu specificul acestei profesii,cadrul legal cu privire la protecția copilului , asigurarea serviciilor de calitate copiilor separați de părinți plasați în serviciul APP, îngrijirea, comunicarea și asigurarea protecției copiilor din plasament. Solicitanții s-au implicat activ în perioada desfășurării activităților au pus in discuție multe aspecte legate de copii.
La finele instruirii au fost înminate certificate de participare care le va permite să activeze în calitate de asistenți parentali profesioniști.

[slideshow_deploy id=’38535′]

1 iunie Ziua Internaţională a Copilului

1 iunie Ziua Internaţională a Copilului este probabil una dintre cele mai fericite zile din an pentru cei mai mici dintre noi. Copiii sunt sărbătoriti astăzi, primesc cadouri și au parte numai de bucurii. Anume asa au petrecut copii la Centrul de asistență a familiei și copilului„ CREDO”. Asistentii sociali împreună cu poiltia au organizat un eveniment plin de surprize frumoase: jocuri, animatori, concursuri,dulciuri și multă voie bună. Alături de animatori copiii au cîntat, dansat, desenat pe asfalt .Copii au fost informati despre drepturile și obligatiile lor și cum să se protejeze în diferite situatii pentru a avea o copilărie fericită.
Ziua copilului a fost menţionată pentru prima dată la Geneva la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor în august 1925.

[slideshow_deploy id=’37954′]

Ajutor  material  unic către  1  iunie – Ziua  Internaţională a Copiililor

1iunie

       Către  1  iunie – Ziua  Internaţională a Copiililor,  Consiliul de administraţie  a  fondului  local de susţinere socială  a populaţiei  prin  decizia  nr. 5 din 17 mai curent a decis  de a  acorda  ajutor  material  unic  în cuantum de 400 lei  la   657 copii.

Beneficiarii acestor ajutoare vor fi stabiliţi din  rîndul  familiilor  cu  copii care au cele  mai  acute  necesităţi din rîndul orfanilor neistituţionalizaţi, copiilor  cu  dizabilități , familiilor  numeroase , monoparentale.

Nu se va acorda ajutor material persoanelor din categoriile enumerate, care au beneficiat de ajutor material  în anul 2017 din  fondul local de susţinere socială a populaţiei  şi  celor,  care  beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13.06.2008.

Listelor  vor fi perfectate de către comisiile obşteşti pentru evaluarea  necesităţilor  de acordare a ajutorului  material  de pe lîngă  primăriile respective .

Ziua Internațională a Familiei

 În perioada 15-16 mai 2017, Direcția asistență socială și protecție a familiei  Ungheni în colaborare cu  administrațiile publice locale din Alexeevca și Condrătești, în colaborare cu instituțiile de învățămînt din aceste localități au organizat și au desfășurat Ziua Internațională a Familiei.

În cadrul evenimentelor  s-a  organizat concurs de dans, poiezie , desene pe asfalt, desene pe hîrtie , starturi vesele.

În cadrul programului festiv s-a discutat despre importanța și valorile familiei care stau la baza unei familii fericite și puternice: dragostea , respectul și responsabilitatea .

Un exemplu demn de urmat sînt asistenți  parentali profesioniști care  oferă  dragoste și căldura părintească copiilor din plasament.

   Copiii care au participat la eveniment au primit dulciuri, înghețată, sucuri și multă satisfacție.

[slideshow_deploy id=’37927′]

Învăţ să-mi construiesc viitorul

   În perioada  03-04 mai Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni  a desfăşurat seminarul ,, Învăţ să-mi construiesc viitorul”  destinat celor 30 de copii  cu vârste între 14-18 ani  din Serviciul APP .

În cadrul seminarului specialiştii Centrului Credo, Centrului de sănătate prietenos tinerilor,, ImPuls”, Inspectoratului de Poliţie Ungheni, Oficiul Forţei de  Muncă Ungheni, psihologii şi asistenţii sociali din cadrul DASPF  au informat copii  despre:

 • Dezvoltarea abilităţilor de depăşire a situaţiilor problematice, deprinderea de viaţă independentă.
 • Autocunoaşterea şi dezvoltarea respectului de sine.
 • Orientarea profesională a copilului după finisarea ciclului gimnazial.
 • Pregătirea copiilor pentru ieşirea din plasament.
 • Adolescenţă fără devianţă. Siguranţa online.
 • Etapele dezvoltării sexuale, fenomene psihologice asociate.

„Pregătirea către viaţa independentă,  informarea şi educarea adolescenţilor   dar şi  împărtăşirea experienţei de viaţă vor crea o generaţie mai puternică ”

[slideshow_deploy id=’37907′]

Copiii din Serviciul asistenţă parentală profesionistă vin să le zică  persoanelor în etate „HRISTOS A ÎNVIAT”

Hristos-a-Inviat-Paste-FericitCu lumânări  aprinse şi suflete curate, copiii din Serviciul asistenţă parentală profesionistă vin să le zică  persoanelor în etate „HRISTOS A ÎNVIAT” dorindu-le ca sfânta sărbătoare a ÎNVIERII DOMNULUI să le aducă cele patru taine divine: pace, încredere, lumină  şi speranţă.

 

 

[slideshow_deploy id=’37895′]

Instruirea  continuă  a asistenţilor parentali profesioniști

Echipa Serviciului Asistență parentală profesionistă a organizat și a desfășurat în incinta centrului „CREDO” în perioada 30 – 31.03.2017 instruirea continuă a asistenților parentali profesioniști cu tematicile:

 • Rolul asistentului parental profesionist în orientarea profesională a copiilor din serviciul APP.
 • Prevenirea sindromului de ardere profesională .
 • Dezvoltarea abilităților de depășire a situațiilor problematice.
 • Confidențialitatea datelor cu caracter profesional a copiilor din serviciul APP.
 • Respectarea fișei de post a asistentului parental profesionist .

În cadrul serviciului APP sînt plasați 78 copii, 8 fiind viitori absolvenți ai gimnaziilor, iar  orientarea profesională este foarte importantă  pentru viitorul tinerilor. Asistenţii parentali profesionişti au fost informați de reprezentanții AOFM Ungheni despre cererile pietii muncii și oportunitățile de dezvoltare pentru absolvenți. Instruirea are drept scop sensibilizarea  APP care au contact nemijlocit cu familia și copilul pentru a interveni la momentul potrivit și a oferi suportul necesar pentru depășirea situațiilor problematice.

Instruirea  continuă  a asistenţilor parentali profesioniști

Echipa Serviciului Asistență parentală profesionistă a organizat și a desfășurat în incinta centrului „CREDO” în perioada 30 – 31.03.2017 instruirea continuă a asistenților parentali profesioniști cu tematicile:

 • Rolul asistentului parental profesionist în orientarea profesională a copiilor din serviciul APP.
 • Prevenirea sindromului de ardere profesională .
 • Dezvoltarea abilităților de depășire a situațiilor problematice.
 • Confidențialitatea datelor cu caracter profesional a copiilor din serviciul APP.
 • Respectarea fișei de post a asistentului parental profesionist .

În cadrul serviciului APP sînt plasați 78 copii, 8 fiind viitori absolvenți ai gimnaziilor, iar  orientarea profesională este foarte importantă  pentru viitorul tinerilor. Asistenţii parentali profesionişti au fost informați de reprezentanții AOFM Ungheni despre cererile pietii muncii și oportunitățile de dezvoltare pentru absolvenți. Instruirea are drept scop sensibilizarea  APP care au contact nemijlocit cu familia și copilul pentru a interveni la momentul potrivit și a oferi suportul necesar pentru depășirea situațiilor problematice.

[slideshow_deploy id=’37837′]

Seminarul  de  instruire  cu tematica  ,, Îmi pasă de viitorul meu”

    La data de  21- 22  iulie 2016  s-a desfăşurat  seminarul  de  instruire  cu tematica  ,, Îmi pasă de viitorul meu”  în parteneriat cu IGP  Ungheni,  Centrul de sănătate prietenos tinerilor ,,ImPuls”.  De instruire au beneficiat 48   copii cu vîrsta  de 10 -18 ani din cadrul Serviciului asistenţă parentală  profesionistă. Copiii au fost  informaţi despre riscurile delicvenţei juvenile,  cauzele  şi consecinţele folosirii băuturilor alcoolice, substanţelor narcotice, etapele devoltării  sexuale a puberului şi adolescentului, codul bunelor maniere, imaginea personal, respectul faţă de sine.

[slideshow_deploy id=’32285′]

 [/spoiler]

[spoiler title=’Certificat de Acreditare’ collapse_link=’false’]

Acreditarea Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

În perioada 23-24 şi 27-28 octombrie 2014, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, ca prestator de servicii sociale, a fost evaluată în conformitate cu procedura de acreditare a servicii sociale. Supus evaluării a fost  Serviciul Asistenţă parentală profesionistă.

Din grupul de experţi au făcut parte:

 • Silvia Tocari – Coordonatorul grupului de experţi, Specialist principal în cadrul DASPF, Orhei
 • Iurcu Elisaveta – Şef adjunct DASPF, Orhei
 • Olga Zaharia – Manager al Serviciului APP, Chişinău

În urma evaluării Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţia Familiei Ungheni,  grupul de experţi în evaluare, în temeiul art. 34 al Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, au propus Consiliului Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:

 1. Acreditarea Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţia Familiei, Ungheni;
 2. Eliberarea certificatul de acreditare pentru o perioadă de 5 ani, Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Ungheni.

111

[/spoiler]

app

379 Responses for this post

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.