Serviciul social „Echipa mobilă”

Serviciul social „Echipa mobilă”

Serviciul social „Echipa mobilă”

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Decizie cu privire la instituirea serviciului social „Echipa mobilă”  Descarca

Regulament de organizare si functionare a serviciului social „Echipa mobilă”  Descarca

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopul şi obiectivele Serviciului social „Echipa mobilă”’ collapse_link=’false’]

Sopul serviciului : îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin servicii de recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliu, prevenirea instituționalizării, reintegrarea și incluziunea socială, precum și implicarea familiei în îngrijirea acestuia în vederea creșterii gradului lui de independență personală pînă la autonomia maxim posibilă.

Obiectivele serviciului sunt:

-Recuperarea, reabilitarea și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale și sociale.

-Sporirea gradului de independeță a persoanelor cu dizabilități pînă la atingerea autonomiei maxim posibile.

-Prevenirea instituționalizării și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități în instituții preșcolare și generale de învătămînt.

-Schimbarea atitudinilor publicului larg asupra problemelor persoanelor cu dizabilități.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Activităţi şi evenimente din cadrul Serviciului  social „Echipa mobilă”’ collapse_link=’false’]

24.10.2019, seminarul de informare pentru părinții / reprezentanții legali ai beneficiarilor Serviciului social „Echipă mobilă”

La data de 24.10.2019, în incinta Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni s-a desfășurat seminarul de informare pentru părinții / reprezentanții legali ai beneficiarilor Serviciului social „Echipă mobilă”

[slideshow_deploy id=’39685′]

În luna octombrie specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă” împreună cu echipele multidisciplinare …

În luna octombrie specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă” împreună cu echipele multidisciplinare locale au revizuit 22 de planuri individuale de asistență după  3 luni de servicii prestate la domiciliu beneficiarilor din 8 comune

[slideshow_deploy id=’39672′]

   În luna octombrie specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă” au prestat servicii sociale, psihologie și medicale pentru 22 de beneficiari din 8 comune

[slideshow_deploy id=’39648′]

In luna iulie specialistii Serviciului social „Echipa mobila” au prestat servicii pentru 23 de beneficiari din zona Cula

[slideshow_deploy id=’39490′]

Din inima pentru bucuria de Paști

Bunătatea si respectul ne definesc ca oameni,iar într-un mediu în care aceste calități se întîlnesc din ce in ce mai rar,consider că dorința de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin innobilează ființa umană.
La fine de a înceta compania,,Din inimă pentru bucuria de Paști” Stimati SPONSORI cu ajutorul dumneavoastră, dar și cu sprijinul conducerii Asociatiei,,Alternative Sociale”noi „Echipa Mobilă ” Ungheni am reusit să fim mai buni si mai darnici,la care am oferit 20 pachete si un televizor.
Deasemenea aducem sincere mulțumiri sponsorilor noștri,care ne-au fost alaturi:

1.   ,,Farmacia Familiei”,
2.   S.R.L. ,,Electro” dom. Valeriu Boston,
3.   I.I. Turchina Pavlina,
4.   S.R.L. ,,Danova Prim” dom. Ivan Danileico,,
5.   S.R.L. ,,Versalux”,
6.   Dom. Vasile Malcov,
7.   Dom. Andrei Teterea, si nu in ultimul rînd:
8.   Doam. Turețchii Lilia.

NATURA NE ASEAMĂNĂ
EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE.

[slideshow_deploy id=’39266′]

Echipa Mobila s-a deplasat in satele Agronomovca, Pîrlita, Costuleni – 19.03.19-21.03.19

Echipa Mobila Vă aduce la cunostința ,că pe perioada 19.03.19-21.03.19 s-au  deplasat in satele Agronomovca, Pîrlita, Costuleni. În rezultatul vizitelor în familiile admise În Echipa Mobila  s-au observat unele progrese,precum crearea unui  climat familial mai faborabil.Starea psihologica a părintilor s-a imbunatațit,familiile vizitate accepta specialiștii serviciului și nu sunt indiferenți la venirea lor.

[slideshow_deploy id=’39203′]

Distribuirea cadourilor pentru 19 copii cu nevoi speciale

    Echipa Mobilă în colaborare cu Armata Salvării  cu ocazia sărbătorilor de iarnă la data de 26.12.18 s-au deplasat  în satele Cioropcani, Sculeni, Petrești, Frăsinești, Moreni Noi, Moreni Vechi, Florițoaia, Costuleni, Măcărești, Valea Mare, Citereni, Buciumeni pentru distribuirea cadourilor pentru 19 copii cu nevoi speciale oferind acestora o bună dispoziție si zimbete.

[slideshow_deploy id=’39049′]

              Planuri individualizate de asistență în colaborare cu ședința multidisciplinară

                În perioada de 10.12.18 – 12.12.18 specialiștii  serviciului „Echipa Mobilă”  or. Ungheni au vizitat com.  Agronomovca și au elaborat planuri individualizate de asistență în colaborare cu ședința multidisciplinară . În satele Costuleni și Teșcureni  specialiștii serviciului „Echipa Mobilă”   au prestat servicii medicale, psihologice.

[slideshow_deploy id=’39000′]

Planuri individualizate de asistență în colaborare cu  ședința echipei  multidisciplinară

În perioada de 04.XII.18 și 05.XII.18 specialiștii serviciului  „Echipa Mobilă” din or. Ungheni au fost în primăriile satelor Teșcureni și Costuleni. Ei au elaborat planuri individualizate de asistență în colaborare cu  ședința echipei  multidisciplinară.

[slideshow_deploy id=’38981′]

De ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

La data de 03.12.2018 privind consemnarea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, Echipa Mobilă  din or. Ungheni au vizitat cinci familii cu copii și adulți din satele Petrești, Sculeni, Buciumeni, Cioropcani. S-au desfășurat  activitatea cu genericul  ,, Lumea culorilor văzute prin ochii persoanelor  cu  necesități speciale”.  Au fost  aduse în dar  jucării colorate și dulciuri.  În cadrul acestei activități beneficiarii  au rămas mulțumiți.

[slideshow_deploy id=’38946′]

   Monitorizarea serviciului social Echipa Mobilă  a avut loc la finele lunii noiembrie:


1. Cu privire la procedura de admitere a beneficiarilor în servicii;
2. Cu privire la înregistrarea și păstrarea datelor , conținutul dosarelor, corectitudinea registrelor;
3. Evaluarea calității serviciilor acordate în baza monitorizărilor efectuate de managerul de caz și șeful serviciului EM;
4. Analiza indicatorilor de performanță calitativi și cantitativi.

În rezultatul monitorizării s-a constatat că mai este de lucrat la capitolul colaborare cu Echipele multidisciplinare locale, îndeosebi implicarea actorilor medicali, care manifestă reticență. Conform indicatorilor de performanță Echipa Mobilă a realizat obiectivele pentru anul curent. Serviciile sînt acordate calitativ, se respectă eligibilitatea și procedurile interne de lucru.

[slideshow_deploy id=’38908′]

13.11.18 – 15.11.18 specialiștii serviciului „Echipă Mobilă” au efectuat 20 de vizite la domiciliu

În perioada 13.11.18 – 15.11.18 specialiștii serviciului ,, Echipă Mobilă ” au efectuat 8 ieșiri cu 20 vizite la domiciliu. S-au prestat servicii la domiciliu în satele Bușila, Mănoilești și or. Ungheni la 4 beneficiari.S-au efectuat evaluările inițiale  în satele Pîrlița, Costuleni și com. Florițoaia Veche la 15 potențiali  beneficiari și un caz  de  identificare din s. Cetereni.

[slideshow_deploy id=’38880′]

Servicii la domiciliu pentru 10 beneficiari activi  

La începutul lunii noiembrie 01.11.18 – 09.11.18 specialiștii serviciului  „ Echipă Mobilă  ” au  prestat servicii la domiciliu pentru 10 beneficiari activi  din  com. Mănoilești și din or. Ungheni și din satele Cornești, Bușila, Năpădeni,  Alexeevca, Țîghira. Au efectuat 10 ieșiri  cu 24 vizite la domiciliul beneficiarilor, dintre care  2 vizite de închiderea a cazurilor  din com. Mănoilești, 11 vizite de identificare a cazurilor  din  s. Tișcureni,  com. Agronomovca s. Zozoleni Noi.

Psihologul serviciului a efectuat după necesitate evaluarea psihologică,  a dezvoltat   abilități de autodeservire,  a dezvoltat  abilități cognitive și intelectuale, a  dezvoltat  abilități de comunicare,  a determinat  prezența /absența comportamentului problematic, a  prevenit  accesele  de comportament problematic.   De asemenea a acordat suport psihologic individual părinților persoanelor cu dizabilități, cu referire la previnirea formelor de abuz și discriminare față  de persoanele cu dizabilități la nivel de familie, școală, societate;

Asistentul medical  a efectuat activități de kinetoterapie, a  efectuat consiliere medicală,  a aplicat  metode corecte de îngrijire a beneficiarului (igiena, somnul, alimentația), a  facilitat  accesul  către centre de reabilitare si recuperare,  a distribuit  medicamente  și produse de igienă.

Șeful  serviciului a  îndeplinit registrul de evidență al vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu dizabilități. A efectuat  graficul  deplasări lunare în teritoriu și la necesitate a colaborat cu asistentul comunitar.

[slideshow_deploy id=’38857′]

Raportări privind  activitatea serviciului – Echipa mobilă

Echipa mobilă este un serviciu social specializat care oferă suport persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora prestînd servicii sociale, medicale, psihologice la domiciliu pentru creșterea gradului de autonomie a persoanei. Scopul serviciului este de a preveni instituționalizarea și de facilita integrarea  socială a acestor persoane.

În perioada 15.10.18 – 21.10.18 specialiștii serviciului au efectuat 5 ieșiri cu 10 vizite la domiciliu la 22 de beneficiari elaborînd rapoarte de monitorizare și raportări privind  activitatea serviciului.

În perioada dată psihologul echipei a efectuat ședinte de consilere,a lucrat asupra diminuării comportamentelor problematice și a diminuarii situațiilor conflictogene din familie,s-a efectuat sedințe de restabilire a echilibrului psiho-emoțional a beneficiarului cît și monitorizarea conlucrarii  acestuia cu ceilalți membri din familie.

Asistentul medical  a acordat ajutor medical în prelucrarea erupțiilor cutanate,a desfașurat ședințe de consiliere medicală,a dus convorbiri despre sanătatea beneficiarului cu asistentul medical din comunitate și cu familia acestuia, și a oferit instruire  în aplicarea metodelor corecte de îngrijire,igienă,somn,alimentație.

Asistentul social a discutat despre pregătirea locuinței pentru sezonul rece și a informat despre prestațiile sociale și drepturile angajatului în serviciu.

Șeful serviciului a monitorizat activitățile specialiștilor în perioada prestărilor,a efectuat  graficul de deplasare  săptamînal  în   teritoriu, a înregistrat toate vizitele în registru și la necesitate a colaborat cu asistentul social comunitar.

[slideshow_deploy id=’38796′]

    Servicii la domiciliu pentru  23  beneficiari din raionul Ungheni

    În perioada 21.05.2018 – 31.05.2018 specialiștii Serviciului ”Echipa mobilă” în urma identificărilor si elaborării planurilor au început a presta servicii la domiciliu pentru  23  beneficiari (23 maturi) din raionul Ungheni. Specialiștii serviciului în perioada dată au efectuat 5 ieșiri cu 23 vizite la domiciliul beneficiarilor elaborînd   rapoarte de monitorizare și raportări privind activitatea serviciului. Pe parcurs s-a facilitat accesul la prestații și servicii sociale  și beneficiarii au fost referiti către alte servicii.

„Echipa mobilă” vizită in cadrul unei familii din s. Sculeni

image

Timiditatea copiilor este o problemă care preocupă cu adevărat pe unii părinţi, copii acestora manifestînd un comportament retras, fiind pasivi şi nesiguri pe ei. Indentificînd beneficiari noi eligibili serviciului social „Echipa mobilă” am mers în vizită la familia Secrieru din s. Sculeni, unde am avut ocazia să o întîlnim pe fiica acestora Lucia. Părinţii fiind la serviciu ea ne-a întîmpinat cu un zîmbet scurt şi întrebind-o cu ce probleme se confruntă a lăsat ochii în jos  şi ne-a raspuns ca la ei totul e bine şi probleme nu au, ceea ce vedeau ochii noştri demonstra contrariul. Am avut o comunicare foarte scurtă ea fiind o fire foarte timidă ne-a raspuns doar la cîteva întrebări. După o discuţie cu parinţii care s-au arătat forte bucuroşi de decizia noastră de a o admite pe Lucia în serviciu, psihologul echipei a început s-ă identifice nevoile acesteia constatînd că Luciei îi lipsește comunicarea, afecţiunea, se simţea nevoia de a i se da încredere în forţele propii în rezolvarea unor  însărcinări şi spre mirarea noastră s-a arătat predispusă să înveţe ceva nou. Astfel după admiterea în serviciu psihologul Serviciului, dna Usatîi Olga, a început a desfăşura diverse activităţi de antrenare a proceselor cognitive, a oferit părinţilor metode de a stimula încrederea în sine a Luciei, a explicat importanţa comunicării dintre mamă – fiică şi a organizat şedinţe de consiliere cu părinţii pentru a o ajuta pe Lucia să depăşească timiditatea. În urma intervenţiilor psihologului şi a întregii echipe  s-au înregistrat progrese vizibile. Pe perioada activităţilor Lucia a devenit mai activă, a depăşit bariera de a se exprima, este încrezută în raspunsurile pe care le oferă şi mai comunicabilă cu cei din jur. Un lucru important mentionează psihologul echipei , dna Usatîi Olga că ceea ce îi ajută pe copii cel mai mult este să ştie că părinţii îi acceptă aşa cum sînt, au încredere şi conştientizează că fiecare copil are nevoie de ajutorul lor pentru a depăşi o barieră psihică.


Toţi copii experimentează  starea de anxietate. Această stare este normală  şi  de aşteptat în momente specifice ale dezvoltării şi pot deveni problematice în cazul în care nu dispar cu timpul, astfel afectînd funcţionarea zilnică a unui copil. Printre mulţi alti părinţi care au solicitatat ajutorul unui psiholog în aşa cazuri se numără si d-na Olesea , locuitoare a satului Bulhac, mama unui baiat minunat pe nume   Cristian. În timpul vizitei la domiciliu a Echipei Mobile psihologul Usatîi Olga a constatat că copilul suferă  de anxietate de separare, mama manifestînd un comportament hiperprotector. Cristian avea accese de furie si panică în momentele de separare  de părinţi chiar şi pentru cîteva clipe.

În acest caz psihologul echipei mobile a desfăşurat diverse intervenţii cognitive,  a aplicat diferite tehnici psihologice şi de consiliere pentru  restabilirea echilibrului emoţional al copilului şi a mamei acestuia.

În urma activităţilor desfaşurate şi a metodelor aplicate tulburările de dispoziţie şi starea de rău emoţional al copilului au fost eliminate. Cristian nu mai manifestă accese de furie şi tristeţe chiar de rămîne singur pe o perioadă mai lungă de timp, înlocuind mereu gîndurile rele cu cele bune, emoţiile negative cu cele pozitive. La fel şi mama implicîndu-se în activităţile propuse de catre psiholog, în urma acestora a devenit mai relaxată la ideea de a lăsa copilul să fie mai independent  la vîrsta sa. Părinţii trebuie sa fie atenţi la semnele de anxietate încît să ceară la timp intervenţia unui psiholog  pentru a preveni posibilile complicaţii a menţionat  psihologul  Echipei Mobile.

„Copilul meu e ca și ceilalți”

După ce a nimerit în serviciul social „Echipa mobilă” (EM), Ruslan s-a trezit la viață. A aflat o mulțime de lucruri utile, în urma cărora a prins curaj, putere și mai multă înțelepciune, iar de vorba „Cum o da Dumnezeu” s-a descotorosit complet. „În primul rând, am înțeles că fiul meu e ca și ceilalți. După care, am învățat drepturile persoanelor cu dizabilități: pot învăța la școală, pot beneficia de asistență medicală gratuită etc. Un alt lucru important este că am descoperit că nu trebuie să-mi ascund copilul în casă, ci să-l scot cât mai mult în societate. Chiar într-o zi am văzut cum două femei râdeau de o fetiță care mergea șchioapă. M-am apropiat și le-am spus că e urât ce fac, fiindcă mâine ar putea și ele să meargă așa, dar gestul lor nu m-a descurajat, ba din contra”, explică bărbatul.
Progresele lui Iulian
Zilnic, bărbatul se ocupă cu băiatul său. În urma masajului și a exercițiilor de gimnastică, Iulian a înregistrat progrese. „Exercițiile kinetoterapeutice pe care i le-am arătat le-a respectat pe toate și le face atunci când noi nu suntem. Iulian a devenit mai vesel, mai zâmbitor. Am observat cum s-a îngrășat și chiar a crescut, că la început era slăbuț. Capul îl întoarce într-o parte și alta, mânuțele sunt mai relaxate și asta e un succes”, declară kinetoterapeutul Alina Carapcevschi.
Totodată, specialiștii din EM menționează că la început nu se puteau obișnui cu Ruslan, fiindcă peste tot se implică femeile. „E un tată foarte grijuliu și niciodată nu am găsit copilul murdar sau flămând. E plin de inițiativă. Și nu e doar cu vorbe, ci și cu fapte. Mama, la fel are grijă de familie, cu toate că Ruslan nu așteaptă banii soției din Israel, ci are pe lângă casă animale, păsări și mai vinde una, alta”, spune șefa EM, Nicoleta Enachi. Încrederea și speranța vin de la fiu
Ideea deschiderii unei organizații, pe care a botezat-o „Încredere și Speranță”, i-a venit în urma participării la trainingurile organizate de Asociația „Keystone Moldova”. Bărbatul nu s-a lăsat mult rugat și a început să bată pe la ușile tuturor oficialilor din Ungheni, explicându-le că vrea să amelioreze viața persoanelor cu dizabilități și a celor care au grijă de dânșii. „Mi-a fost greu la început, deoarece eu nu am studii superioare. Zilele acestea am fost anunțat că ONG-ul a fost înregistrat și că pot să mă apuc de lucru. Primul proiect deja l-am scris. Vreau să construiesc un centru de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități și am găsit și niște finanțatori în Germania, care îmi vor da utilaje tehnice. Construcția va fi amplasată în s. Pârlița, în fostul ambulatoriu, dar trebuie să găsesc bani pentru renovare. Soția va trimite din Israel nămol și sare de mare. Dumnezeu e mare și are grijă de toți. Principalul e că mi-am găsit speranța”, spune Ruslan. Socializare
Bărbatul are o mulțime de planuri. A găsit un sponsor, care îi va dona un microbuz cu care va transporta gratis copiii cu dizabilități la diferite mănăstiri. Sâmbăta trecută, bărbatul a organizat și primul weekend la natură cu mai mulți părinți care se află în aceeași situație. „Părinții care au copii cu dizabilități trebuie mai mult să socializeze și să nu le fie frică de acest pas. Pentru că aceste ieșiri în lume sunt importante atât pentru copiii lor, cât și pentru societate – să se obișnuiască cu noi. E drept că la început s-au arătat reticenți, neînțelegând ce vor face în acest sfârșit de săptămână, dar mai apoi s-au bucurat tare”, ne spune mândru de reușită tatăl lui Iulian.

[pjc_slideshow slide_type=”echipa-mobila-2″]

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Acreditarea’ collapse_link=’false’]

Acreditarea Serviciului social „Echipa mobilă” din cadrul DASPF Ungheni

În perioada de 23 – 24 octombrie 2014 Serviciul social „Echipa mobilă” a fost evalut de catre expertul : Strechie Maria, doctor în sociologie, manager de proiect A.O. Keystone Moldova.

Etapele procedurii de evaluare:
1. Analiza documentaţiei privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipa mobilă”;
2. Analiza documentaţiei privind personalul din cadrul serviciului;
3. Analiza documentaţiei cu privire la beneficiarii serviciului;
4. Examinarea bazei tehnico-materiale a serviciului;
5. Intervievarea şefului DASPF, şefului serviciului şi a specialiştilor din cadrul Echipei mobile;
6. Intervievarea beneficiarilor;
7. Elaborarea raportului de evaluare a Serviciului.

În urma analizei minunţioase a Serviciului social „Echipa mobilă” expertul a ajuns la urmatoarea concluzie generalăa punctajului 94,36% de conformitate a serviciului cu Standartele Minime de Calitate.

Concluzii și recomandări :
Serviciul social „Echipa mobilă” din Cadrul Direcţiei Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Ungheni are o capacitate organizaţională şi de funcţionare foarte bună. Prestatorul a demonstrat în baza actelor justificative şi a acţiunilor concrete, o durabilitate financiară acceptabilă, precum şi o dezvoltare dinamică.
Personalul din cadrul serviciului deţine studii în domeniu, a participat la cursuri de formare iniţială şi continuă, respectă deontologia profesională, se bucură de respectul beneficiarilor şi colegilor din alte servicii. Serviciul social „Echipa mobilă” a stabilit relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari şi se implică activ în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.
Serviciul deţine o unitate de transport şi este dotat cu instrumente kinetoterapeutice, materiale didactice, literatură de specialitate etc.
A fost demonstrată calitatea serviciilor prestate de specialiştii Echipei mobile, atît în baza documentaţiei sistematizate, cît şi în urma intervievării beneficiarilor şi a specialiştilor din cadrul Serviciului. Dosarele beneficiarilor sînt perfectate în strictă conformitate cu standartele de calitate. Este apreciabil faptul că datorită suportului oferit de specialiştii Echipei mobile, părinţii copiilor cu dizabilităţi au creat Asociaţia Obştească ,,Încredere şi Speranţă”, care reprezintă un grup de suport pentru părinţii din raion.
Totodată activitatea specialiştilor poate fi îmbunătăţită prin dezvoltarea mecanismuli de supervizare profesională şi aplicarea unor criterii de evaluare şi atestare a personalului.

Pe data de 4 decembrie 2014 Consiliul Naţional de Acreditare a Serviciului social a eliberat certificat de acreditare Serviciului social „Echipa mobilă” pentru o perioadă de 5 ani.

2 3

[/spoiler]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.