Serviciul social „Echipă mobilă”

Serviciul social „Echipă mobilă”

Serviciul social „Echipă mobilă”

Decizie cu privire la instituirea serviciului social „Echipă mobilă”  [bsbutton text=”Descarca” link=”https://dgaspf.ungheni.net/doc/decizie-cu-privire-la-instituirea-serviciului-social-echipa-mobila.pdf” target=”New page” style=”success” theme=”default” size=”normal”]

Regulament de organizare și funcționare a serviciului social „Echipă mobilă” [bsbutton text=”Descarca” link=”https://dgaspf.ungheni.net/doc/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-serviciului-social-echipa-mobila.pdf” target=”New page” style=”success” theme=”default” size=”normal”]

Sopul serviciului: îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin servicii de recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliu, prevenirea instituționalizării, reintegrarea și incluziunea socială, precum și implicarea familiei în îngrijirea acestuia în vederea creșterii gradului lui de independență personală pînă la autonomia maxim posibilă.

Obiectivele serviciului sunt:

  • Recuperarea, reabilitarea și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale și sociale.
  • Sporirea gradului de independență a persoanelor cu dizabilități până la atingerea autonomiei maxim posibile.
  • Prevenirea instituționalizării și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități în instituții preșcolare și generale de învățământ.
  • Schimbarea atitudinilor publicului larg asupra problemelor persoanelor cu dizabilități.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.