Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrânilor

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrânilor Ungheni reprezintă o instituție socială de plasament și servicii de zi pentru 33 de beneficiari ( 12- pentru activități de zi din bugetul raional, 21- pentru plasament cu plată integral). Acesta activează în cadrul Direcției din 10.05.2018, conform Deciziei nr. 1/12 din 22.02.2018 a Consiliului raional Ungheni și Deciziei nr. 2/13  din 10.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şI funcţionarea Centrului de Reabilitare şI Integrare Socială a Bătrînilor şi statelor de personal. 

Scopul este asigurarea protecției sociale a beneficiarilor pentru depășirea situației de dificultate și îmbunătățirea calității vieții acestora în baza evaluării necesităților.

Obiective:
♦asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menținerea capacității funcționale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor;

♦acordarea asistenței socio-medicale în conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile individuale;
♦ organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităților, în vederea îmbunătățirii calității deservirii beneficiarilor și desfășurării activităților de ergoterapie;
♦ promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generații.

 • beneficiari ai Centrului – cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vârsta standard de adult/vârstnic şi care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată, și nu au suport din partea copiilor, familiei extinse;
 • persoane vârstnicepersoane, care au atins vârsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei;

Serviciile oferite de Centru:   

 • Supravegherea și îngrijirea persoanelor vârstnice 24/24 ore;
 • Asistență medicală primară;
 • Reabilitarea (gimnastică, masaj, kinetoterapie);
 • Alimentație (3 mese+2 gustări);
 • Activități socio-culturale (organizarea petrecerilor de sărbători și aniversări);
 • Servicii de igienă;
 • Servicii divine.

Mod de solicitare:
Cazarea în Centru se efectuează în baza cererii personale urmată de următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • contract de prestări servicii;
 • certificatul medical, care confirmă că persoana nu suferă de boli venerice, infecțioase și psihice;
 • polița de asigurăre medicală;
 • carnetul de pensionar.

Servicii de zi

Serviciile sociale de zi reprezintă un complex de servicii prestate persoanelor vârstnice și adulte cu dizabilități în cadrul Centrului de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrânilor, prestate în conformitate cu prevederile Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, standardelor minime de calitate și ordinile șefului DGASPF Ungheni.

Serviciile de zi au următoarele obiective:

 1. prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor vârstnice și adulte cu dizabilități în mediul familial și comunitar;
 2. sensibilizarea opiniei publice despre problemele persoanelor vârstnice și adulte cu dizabilități și mobilizarea comunității pentru soluționarea necesităților cu care se confruntă acest grup la nivel de comunitar.

De serviciile de zi pot beneficia persoane vârstnice, adulte și cu dizabilități, fără adăpost, cu domiciliul în r.Ungheni, care datorită unor circumstanțe de natură fizică sau socială au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare și îngrijire personală. Nu se admite să beneficieze de servicii de zi persoanelor cu boli psihice care prezintă pericol societății, bolnavilor de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și alte maladii care necesită tratament în instituții specializate.
Perioada de plasament este determinată în dependență de problemele și nevoile solicitantului și planului individualizat de asistență.

Tipurile de servicii de zi prestate în cadrul Centrului:

 • alimentație,
 • servicii de igienă (duș, frizură, spălarea vestimentației personale);
 • reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie);
 • asistență juridică;
 • consiliere psihologică;
 • asistență medicală primară;
 • activități de suport în grup (comunicare, educație pentru sănătate);
 • informare cu privire la drepturile beneficiarului, serviciile și prestațiile sociale disponibile;
 • activități de socializare, reintegrare socială, cultural educative și de animație.

Aceste servicii sunt prestate pentru 12 beneficiari/zi.

Admiterea beneficiarilor în servicii de zi:

 • identificarea beneficiarului se realizează de către asistentul social comunitar, membrii comunității și alți subiecți;
 • referirea beneficiarului spre servicii de zi se efectuează de către asistentul social comunitar în baza dosarului și instrumentarea cazului conform managementului de caz;
 • admiterea solicitantului în servicii de zi se efectuează în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția adultului aflat în situație de risc social și ordinului șefului Direcției generale;
 • după admiterea în servicii de zi al beneficiarului, echipa multidisciplinară a Centrului elaborează planul individualizat al beneficiarului în baza dosarului recepționat;
 • beneficiarii serviciilor de zi semnează un contract de prestări servicii privind volumul serviciilor acordate.

Dosarul personal al beneficiarului include următoarele acte:

 • cererea personală sau a reprezentantului legal;
 • evaluarea inițială;
 • evaluarea complexă a persoanei;
 • planul individualizat de asistență;
 • contract de prestări servicii;
 • trimiterea-extras din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu, de staționar (F027e);
 • copia actului de identitate;
 • copia legitimației de pensionar/dizabilitate;
 • copia poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • certificat privind mărimea pensiei;
 • avizul Comisiei pentru protecția adultului aflat în situație de risc social;
 • ordinul șefului DGASPF privind plasamentul solicitantului în Centru.

Sediul Centrului: mun.Ungheni, str. G.Meniuc 8.

pliant Centru (1) (1)-1

pliant Centru (1) (1)-2