Copii

Serviciul asistenta parentala profesionista

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Bază legislativă:

Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989

Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.

Legea nr.140/14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Hotărîrea Guvernului nr.1479/25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

Hotărîrea Guvernului nr.1361/07.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Servciciului de asistenţă parentală profesionistă.

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopuri si obiective’ collapse_link=’false’]

Scopul servciciului: serviciul asistenţă parentală profesionistă asigură protecţia temporară a copilului aflat în situaţie de risc, socializarea şi reintegrarea acestuia în familia biologică,extinsă sau adoptatoare sau alte forme de îngrijire de tip familial.

Categorii de beneficiari: copiii de la naştere pînă la împlinirea vîrstei de de 18 ani, care se află temporar sau permanent în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 • sînt privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial
 • necesităţile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică
 • sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violenţă,traficului de fiinţe umane,abandonului sau neglijenţii,tratamentului neadecvat în timp ce se află în îngrijirea părinţilor sau oricărei persoane responsabile de îngrijirea acestuia.

Plasamentul copilului în funcţie de motivele pentru care are nevoie de îngrijire poate dura de la cîteva săptămîni pînă la cîţiva ani cu posibila întoarcere în familia biologică/extinsă,adoptatoare sau în cazuri mai rare pînă la majorat.

Copiii plasaţi beneficiază de îndemnizaţii anuale şi lunare:

 • alocaţie unică la plasament
 • alocaţie lunară pentru întreţinerea copilului
 • alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte,încălţăminte şi produse igienico-sanitare
 • alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani

Servicii oferite de asistenţii parentali profesionişti: găzduire,hrană,igienă, îmbrăcăminte,socializare,educaţie,siguranţă, protecţie.

Servicii oferite de asistenţii sociali şi psihologul serviciului:

 • identifică,evaluează,instruieşte,propune spre aprobare la Comisia Raională pentru Protecţia Copilului Aflat în Dificultate.
 • consiliere,informare,suport asistenţilor parentali profesionişti,familiilor acestora precum şi copiilor plasaţi la asistenţi parentali
 • identificarea asistentului parental profesionist potrivit pentru fiecare copil
 • plasarea copilului
 • monitorizarea activităţii asistentului parental profesionist şi a copilului plasat
 • pregătirea integrării sau reintegrării copilului în famila biologică,extinsă, adoptatoare sau alte forme de îngrijire de tip familial

asigurarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viaţa copilului, ţine evidenţa vizitelor întîlnirilor şi consemnează impactul acestora.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Ce inseamna sa fii asistent parental profesionist’ collapse_link=’false’]

Ce presupune profesia de asistent parental profesionist? Asistentul parental profesionist este persoana fizică, atestată,care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său propriu, creşterea,îngrijirea şi educarea necesară dezvoltării armonioase a personalităţii copilului.

Condiţiile pentru obţinerea certificatului de asistent parental profesionist

 • au vîrsta de la 25 ani
 • să aibă capacitatea deplină de exerciţiu
 • să nu aibă antecendente penale
 • comportamentul,starea sănătăţii şi profilul psihologic,garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte
 • să dispună de o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei,igienă,educaţie şi odihnă a copiilor ce urmează să fie primiţi în familia acestuia
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul asistenţă parentală profesionistă (50 ore)

Date de contact: or. Ungheni, str. V.Alecsandri4/A, tel:0236/22705 0236/23174 fax:0236/28076
Programul de lucru: Luni-Vineri, 8.00-17.00

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Rezultate’ collapse_link=’false’]

Date de contact: or. Ungheni, str. V.Alecsandri4/A, tel:0236/22705 0236/23174 fax:0236/28076
Programul de lucru: Luni-Vineri, 8.00-17.00

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Istorii de succes’ collapse_link=’false’]

 

Scurt istoric despre familia Struc

Familia Struc este o familie numeroasă cu 9 copiii dintre care 4 copiii sunt minori. La data de 14.12.1985 s-a înregistrat căsătoria dintre cet. Struc Larisa şi Struc Anatolie, s-a constatat că familia a trăit 29 de ani împreună totodată s-a manifestat o familie cu calităţi morale şi abilităţi bune, din discuţia cu mama s-a observat acel climat favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor . Copiii sunt caracterizaţi de părinţi ca fiinţe ce emană căldură, creează o atmosferă liniştită în mediul familial. Părinţii încurajează copiii prin relatarea mesajelor pozitive vis-a-vis de îndeplinirea unor sarcini. De asemenea îi apreciază pe copii: ca un copil inteligent şi că cred în propriile lui forţe. Relaţiile dintre părinţi şi copiii sunt pozitive. S-a observat ataşamentul de dragoste dintre părinţi şi copiii, stimă, sinceritate, înţelegere, bucurie şi prietenie. În familie predomină un climat favorabil pentru creşterea fizică, dezvoltarea intelectuală al copiilor fapt dorit pentru viitorul copiilor. În concluzie putem menţiona că este familie unită şi activă în viaţă şi activităţile şcolare.

Date de contact: or. Ungheni, str. V.Alecsandri4/A, tel:0236/22705 0236/23174 fax:0236/28076
Programul de lucru: Luni-Vineri, 8.00-17.00

[/spoiler]

app

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.