„Casă comunitară”

„Casă comunitară”

Casă comunitară

[spoiler title=’1. Cine sunt Beneficiarii Centrului ?’ collapse_link=’false’]

a) Serviciul Casa Comunitara” Sculeni este un serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate;
b) beneficiari ai Serviciului – copii cu dizabilităţi mintale cu dependenţă de protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu în raport cu vîrsta şi dezvoltarea lor şi adulţi cu dizabilităţi mintale, inclusiv cei declaraţi incapabili, care nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări fără asistenţă şi suport continuu în comunitate, avînd abilităţi sociale reduse;
c) prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi din componenţa unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, asociaţiile obşteşti specializate în domeniu, care au creat Serviciul;
d) manager de caz – asistent social comunitar, angajat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea, după caz, care activează în teritoriul primăriei unde este prestat Serviciul şi căruia i-a fost repartizat cazul beneficiarului plasat în Serviciu;

Echipa multidisciplinară de specialişti – grup de specialişti din mai multe domenii (asistentul social, medicul de familie, medicul psihiatru, alt personal specializat) instituit prin decizia consiliului local/municipal/raional (în continuare – consiliu), care creează Serviciul, subordonat acestuia, cu atribuţii în domeniul funcţionării Serviciului; componenţa şi activitatea echipei se stabileşte prin regulamentul de activitate aprobat de  consiliu.

La atingerea de către beneficiar a vîrstei de 18 ani autorităţile administraţiei publice locale care au instituit Serviciul contribuie la transferarea acestuia într-un serviciu unde sînt plasaţi adulţi sau în alt serviciu social, corespunzător necesităţilor sale.
Perioada plasamentului beneficiarului în Serviciu se stabileşte de echipa multidisciplinară de specialişti, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia.

[/spoiler]

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

[wpdm_package id=’38423′]

Serviciul de asistenta sociala comunitara este un serviciu creat pe linga structura teritoriala de asistenta sociala din subordinea Consiliului raional, in conformitate cu legislatia. In activitate sa Serviciul de asistenta sociala comunitara se conduce de legislatie, dispozitiile si instructiunile Ministerului Protectiei Sociale, Familiei si Copilului, deciziile autoritatiilor administratiei publice locale, structurii teritoriale de asistenta sociala, alte acte normative, precum si de Regulament. Serviciul de asistenta sociala comunitara conlucreaza cu persoanele fizice si personae juridice, indiferent de forma de proprietate, in vederea solutionarii situatiilor de dificultate a persoanelor, familiilor si grupurilor sociale ( in continuare situatiilor de dificultate) la nivel de comunitate.
[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scop și obiective Serviciul social „Casa Comunitară”’ collapse_link=’false’]

Scopul şi obiectivele Serviciului Casa Comunitara Sculeni

   Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în familie şi societate.
Obiectivele Serviciului sînt:
1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
2) protecţia, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
3) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
4) asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrarea familială;
6) asigurarea plasamentului de urgenţă a persoanei cu dizabilităţi mintale în Serviciu, în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile, care impun o asemenea măsură.

Principiile de organizare

Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:

 1. respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
 2. centrarea pe beneficiar;
 3. asigurarea oportunităţilor egale;
 4. confidenţialitate;
 5. accesibilitate;
 6. asigurarea dreptului la informare;
 7. respectarea opiniei beneficiarilor şi participativitatea;
 8. respectarea eticii profesionale;
 9. colaborare şi parteneriat;
 10. solidaritate socială;

Scopul Centrului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării necesităţilor.

Obiectivele Centrului sînt:

 1. asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menţinerea capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor;
 2. acordarea asistenţei sociomedicale în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile individuale;
 3. organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităţilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii deservirii beneficiarilor şi desfăşurării activităţilor de ergoterapie;
 4. promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generaţii.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Modul de solicitare a serviciului’ collapse_link=’false’]

Beneficiaria a serviciului „Casa comunitară”

 • Comunitate ca un tot intreg;
 • Persoanele, familiile si grupurile sociale aflate in dificultate din comunitate:
 • copii si familii: familii cu copii in situatii de risc, familii cu copii cu disabilitati, copii ramasi fara ingrijire parinteasca, copii orfani, copii abuzati si neglijati, copii cu disabilitati si altii;
 • persoane tinere: tineri cu disabilitati, mame minore, tineri in conflict cu legea, absolventi ai institutiilor rezidentiale, altii;
 • personae virstnice: persoane solitare, persoane cu disabilitati, personae care sufera de afectiuni grave (imobilizate), cupluri virstnice in care unul din membrii familiei este grav bolnav, altii;
 • grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu disabilitati, victime ale violentei in familie, potentialele victime si victime ale traficului de fiinte umane, personae eliberate din locuri de detentie, someri,persoane dependente de drog si alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minoritati entice, altii;
 • Persona aflata in situatie de dificulate.

Serviciului de asistenta sociala comunitara are ca functie de a actiona la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari si la nivel de persoana aflata in dificultate, de a sustine comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate care prevede:

   • Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
   • Informarea si sensibilizarea populatiei privind problemel sociale din comunitate si organizarea activitatii in vederea prevenirii si stoparii extinderii problemelor sociale in comunitate;
   • Indentificarea resurselor disponibile in comunitate pentru solutionarea situatiilor de dificultate;
   • Mobilizarea potentialului comunitar pentru depasirea starii de dificultate si sustinerea actiunilor de voluntariat;
   • Organizarea cooperarii si conlucrarii intre institutiile locale si membrii comunitatii pentru implicare in solutionarea situatiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup si individual. de a sustine grupurile de beneficiari aflati in dificultate in devederea depisirii problemelor sociale care prevede:
   • Evaluarea necesitatilor grupurilor de beneficiari din comunitate aflati in dificultate;
   • Sustinerea grupurilor de beneficiari in accesarea prestatiilor sociale;
   • Dezvoltarea si prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflati in dificultate;
   • Sustinerea beneficiarilor prin organizarea si facilitarea activitatilor in cadrul grupurilor de suport reciproc;
   • Sustinerea managerului de caz in realizarea planurilor individuale de asistenta a beneficiarilor aflati in serviciu de asistenta parentala profesionista, serviciul casei de tip familie, tutela/curatela;
   • Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrati/reintorsi in comunitate;
   • Informarea structurii teritoriale de asistenta sociala privind necesitatea dezvoltarii serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate; de a sustine persoanele aflate in dificulate in vederea solutionarii problemelor sociale care prevede:
   • Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizeaza conform procedurii managementului de caz si include urmatoarele etape de lucru cu beneficiarul:
   • indentificarea persoanele aflate in dificultate din comunitate;
   • evaluarea necesitatilor individuale;
   • elaborarea si implementarea planului individualizat de asistenta a beneficiarului, in caz de necessitate;
   • referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate;
   • evaluarea rezultatelor si anului individualizat de asistenta;
   • inchiderea cazului;

Pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de caz.

  • Organizarea activitatilor de sustinere a beneficiarilor de diferite virste cu diverse probleme sociale si a familiilor acestora prin:
  • consolidarea capacitatii familiei/persoanei de a face fata problemelor cotidiene;
  • consolidarea retelei sociale a familiei/persoanei pentru depasirea starii de dificultate;
  • suport in perfectarea actelor de indentitate;
  • suport in accesarea prestatiilor sociale, serviciilor educationale, madicale, sustinerea familiei/persoanei;
  • mobilizarea potentialului comunitar in sustinerea familiei/persoanei;
  • Examinarea tuturor posibilitatilor de satisfacere a necesitatilor beneficiarului in cadrul familiei si comunitatii.

In cazul in care situatia beneficiarului necesita interventie complexa, asistentul social comunitar refera cazul spre servicii sociale specializate. Referirea beneficiarului este coordonata si realizata prin intermediul asistentului social supervizor si sefului Serviciului de asistenta sociala comunitara;

  • Prestarea asistentei in cazuri de urgenta in cadrul Serviciilor de asistenta sociala comunitara sau in cadrul

serviciilor sociale specializate, inainte sau concomitent cu efectuarea evaluarii beneficiarului.

In prezent in raionul Ungheni sunt angajati 40 asistenti sociali , care sunt instruiti lunar conform standardelor existente in domeniu social, de catre specialistii Directiei si anual de catre Ministerul Protectiei Sociale , Familiei si Copilului. Dintre ei un sef de serviciu si 6 supervizori,care periodic se intrunesc in ateliere de lucru, cu scop instructiv. Asistentaa sociali comunitari activeaza conform Regulamentului serviciului dat si a fisei de post aprobata de catre seful Directiei. Activitatea lor consta in realizarea politicii sociale in teritoriu prin acordarea asistentei sociale persoanelor social defavorizate.
[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

18.03.2019 – Sfînta Împartasanie, Casa Comunitară

Luni 18.03.2019.pentru băieții noștri a fost organizat un serviciu divin, după care au primit Sfînta Împărtășanie.

[slideshow_deploy id=’39186′]

Voluntarii de la Liceul Teoretic Sculeni – De Ziua Internațională a Persoanelor 

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, am avut ca oaspeți-voluntarii de la Liceul Teoretic Sculeni. Unii dintre ei ne vizitează pentru prima dată, și au promis că se vor mai reîntoarce. Comunicare, jocuri ocupăționale, divesitatea și relațiile dintre generații-acetea au fost temele abordate.
[slideshow_deploy id=’38937′]

Schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari 

    La data de 19.02.2018 a avut loc un schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari la centrul de asistență socială a familiei și copilului ,, CREDO,, și Centrul de plasament pentru persoane adulte și virstnice care a avut drept ca scop prestarea serviciilor mai calitative beneficiarilor.

[slideshow_deploy id=’38388′]

Baietii se pregatesc de sarbatori

[slideshow_deploy id=’38273′]

Andrei

(Pentru a păstra identitatea persoanelor, vom folosi alte nume decît cele reale). El este Andrei, și pentru că mereu caută să meșterească și să-și ocupe timpul cu diverse lucrușoare, întotdeauna îi oferim posibilitatea de a crea ceva nou. Susținut de personalul din Centru, Andrei a creat ceva deosebit în ajun de sărbătorile de primăvară. Foarte atent și concentrat acesta cu îndemînare a confecționat din biser flori decorative care ne vor bucura mereu privirile.

[slideshow_deploy id=’37804′]

Cu creioanele în mînă

Cu creioanele în mînă, cu jocuri de domino și cu acuarelă –  așa își ocupă băieții din Casa Comunitară timpul liber. Se bucură cînd au la îndemînă multitudinea de culori, devin creativi și de fiecare dată își pun la loc sigur lucrările lor, pentru a le arăta oaspeților care le pășesc pragul.15304538_223358064757985_6578104331274220745_o

Alexandru

Alexandru a fost o bună perioadă de timp, imobilizat la pat din cauza dizabilității sale. Cu ajutorul echipei de lucru, s-au efectuat nenumărate exerciții de recuperare prin care Alexandru a fost readus cu picioarele pe pămînt. Iată-l aici pe un teren de fotbal, făcînd primi pași. Este fericit iar noi suntem mulțumiți că împreună am reușit să facem progrese.

[slideshow_deploy id=’38381′]

Voluntarii din Liceul Teoretic Sculeni

Aceștia sunt o parte din voluntarii L.T. Sculeni care ne vizitează de fiecare dată cînd găsesc timp liber. Discută cu beneficiarii Casei Comunitare intră în contact cu ei prin intermediul diverselor activități și astfel vizitele lor mereu sunt un prilej de bucurie.

15391405_223354728091652_1720200043707392267_o

 •     (Pentru a păstra identitatea persoanelor, vom folosi alte nume decît cele reale). El este Andrei, și pentru că mereu caută să meșterească și să-și ocupe timpul cu diverse lucruri handmade, întotdeauna îi oferim posibilitatea de a crea ceva nou. Susținut de personalul din Centru, Andrei a creat ceva deosebit în ajun de sărbătorile de primăvară. Foarte atent și concentrat acesta cu îndemînare a confecționat din biser flori decorative care ne vor bucura mereu privirile.
 •    Alexandru a fost o bună perioadă de timp, imobilizat la pat din cauza dizabilității sale. Cu ajutorul echipei de lucru, s-au efectuat nenumărate exerciții de recuperare prin care Alexandru a făcut primii paşi independent pe un teren de fotbal. Este fericit iar noi suntem mulțumiți că împreună am reușit să facem progrese.
 •   Bărbați cu care ne mîndrim… Și-au dorit mult să dea o mînă de ajutor atunci cînd s-au făcut reparații în incinta ,,Casă Comunitară,, Sculeni. Au vrut să încerce cu propriile mîini cum este să prestezi as!el de lucrări, cum e să te joci cu culorile astea care se aplică pe pereți și le-a reușit în măsura posibilităților lor.

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

– Reintegrarea unui beneficiar în familie (s. Frăsinești);
– Plasarea unui nou beneficiar în serviciu;
– Menținerea unei stări psiho-emoționale stabile și satisfăcătoare a beneficiarilor;
– Au avut loc vizite ale rudelor și prietenilor beneficiarilor;
– Pe parcursul anului de serviciile „Casă comunitară” au beneficiat 6 persoane

[/spoiler]

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.