Serviciul social „Casă comunitară”

Serviciul social „Casă comunitară”

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Serviciu asistenţă socială comunitară-Decizia nr. 54 din 10. 06. 2009 Consiliul raional Ungheni

 În baza Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 1/25 din 28.02.2013, cu suportul financiar și metodologic al organizației Keystone Moldova în baza acordului de parteneriat , a fost creat Serviciul social ”Casă comunitară” pentru 6 persoane cu dizabilități severe dezinstituționalizate din Casa internat Orhei pentru copii cu deficienţe mentale . Costul de întreținere pentru 1 beneficiar anual constituie 57 mii lei. Costul anual estimativ pentru administrarea și prestarea serviciilor „Casa Comunitară” este de circa 350 mii lei pentru 6 beneficiari. Aceasta include cheltuieli administrative și cheltuieli operaționale.

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopul şi obiectivele Serviciului asistenţă socială comunitară’ collapse_link=’false’]

Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în familie şi societate.

Obiectivele Serviciului sînt:
1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
2) protecţia, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
3) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
4) asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrarea familială;
6) asigurarea plasamentului de urgenţă a persoanei cu dizabilităţi mintale în Serviciu, în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile, care impun o asemenea măsură.

Serviciul de asistenta sociala comunitara are drept scop prestarea asistentei sociala la nivel de comunitate pentru prevenirea si depasirea situatiilor de dificultate la nivel de comunitate. Obiectivele serviciului de asistenta sociala comunitara constau in:

  • Indentificarea persoanelor in situatie de dificultate si facilitarea accesului acestora la prestatii si servicii sociale;
  • Sustinerea si mobilizarea comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate;
Principiile care stau la baza activitatii serviciului de asistenta sociala comunitara sunt:
 • Principiul accesibitatii: Serviciul de asistenta sociala comunitara asigura accesul si nemijlocit al beneficiarilor la asistenta sociala oferita;
 • Principiul abordarii ne-discriminatorii si egalitatea sanselor: serviciul de asistenta sociala comunitara este deschis fiecarui beneficiar indifferent de sex, religie, nationalitate, stare de sanatate, nivel de educatie, stare sociala, virsta;
 • Principiul abordarii individualizate si respectarea demnitatii beneficiarului: fiecare beneficiar este tratat cu respect, acordindu-i-se sprijin in dependenta de nevoile sale individuale;
 • Principiul participativ: serviciul de asistenta sociala comunitara se realizeaza prin implicarea comunitatii si beneficiarilor in prevenirea si solutionarea problemelor sociale;
 • Principiul confidentialitatii si respectarii eticii profesionale: informatia privind beneficiarul se va pastra cu confidentialitate si se va comunica altor personae doar cu acordul prealabil al beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, respectind Codul Deontologic al asistentului social.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Beneficiari şi modul de solicitare  a Serviciului asistenţă socială comunitară’ collapse_link=’false’]

 • Comunitate ca un tot intreg;
 • Persoanele, familiile si grupurile sociale aflate in dificultate din comunitate:
 • copii si familii: familii cu copii in situatii de risc, familii cu copii cu disabilitati, copii ramasi fara ingrijire parinteasca, copii orfani, copii abuzati si neglijati, copii cu disabilitati si altii;
 • persoane tinere: tineri cu disabilitati, mame minore, tineri in conflict cu legea, absolventi ai institutiilor rezidentiale, altii;
 • personae virstnice: persoane solitare, persoane cu disabilitati, personae care sufera de afectiuni grave (imobilizate), cupluri virstnice in care unul din membrii familiei este grav bolnav, altii;
 • grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu disabilitati, victime ale violentei in familie, potentialele victime si victime ale traficului de fiinte umane, personae eliberate din locuri de detentie, someri,persoane dependente de drog si alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minoritati entice, altii;
 • Persona aflata in situatie de dificulate.
Serviciului de asistenta sociala comunitara are ca functie de a actiona la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari si la nivel de persoana aflata in dificultate, de a sustine comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate care prevede:
  • Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
  • Informarea si sensibilizarea populatiei privind problemel sociale din comunitate si organizarea activitatii in vederea prevenirii si stoparii extinderii problemelor sociale in comunitate;
  • Indentificarea resurselor disponibile in comunitate pentru solutionarea situatiilor de dificultate;
  • Mobilizarea potentialului comunitar pentru depasirea starii de dificultate si sustinerea actiunilor de voluntariat;
  • Organizarea cooperarii si conlucrarii intre institutiile locale si membrii comunitatii pentru implicare in solutionarea situatiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup si individual. de a sustine grupurile de beneficiari aflati in dificultate in devederea depisirii problemelor sociale care prevede:
  • Evaluarea necesitatilor grupurilor de beneficiari din comunitate aflati in dificultate;
  • Sustinerea grupurilor de beneficiari in accesarea prestatiilor sociale;
  • Dezvoltarea si prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflati in dificultate;
  • Sustinerea beneficiarilor prin organizarea si facilitarea activitatilor in cadrul grupurilor de suport reciproc;
  • Sustinerea managerului de caz in realizarea planurilor individuale de asistenta a beneficiarilor aflati in serviciu de asistenta parentala profesionista, serviciul casei de tip familie, tutela/curatela;
  • Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrati/reintorsi in comunitate;
  • Informarea structurii teritoriale de asistenta sociala privind necesitatea dezvoltarii serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate; de a sustine persoanele aflate in dificulate in vederea solutionarii problemelor sociale care prevede:
  • Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizeaza conform procedurii managementului de caz si include urmatoarele etape de lucru cu beneficiarul:
  • indentificarea persoanele aflate in dificultate din comunitate;
  • evaluarea necesitatilor individuale;
  • elaborarea si implementarea planului individualizat de asistenta a beneficiarului, in caz de necessitate;
  • referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate;
  • evaluarea rezultatelor si anului individualizat de asistenta;
  • inchiderea cazului;
Pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de caz.
  • Organizarea activitatilor de sustinere a beneficiarilor de diferite virste cu diverse probleme sociale si a familiilor acestora prin:
  • consolidarea capacitatii familiei/persoanei de a face fata problemelor cotidiene;
  • consolidarea retelei sociale a familiei/persoanei pentru depasirea starii de dificultate;
  • suport in perfectarea actelor de indentitate;
  • suport in accesarea prestatiilor sociale, serviciilor educationale, madicale, sustinerea familiei/persoanei;
  • mobilizarea potentialului comunitar in sustinerea familiei/persoanei;
  • Examinarea tuturor posibilitatilor de satisfacere a necesitatilor beneficiarului in cadrul familiei si comunitatii.
In cazul in care situatia beneficiarului necesita interventie complexa, asistentul social comunitar refera cazul spre servicii sociale specializate. Referirea beneficiarului este coordonata si realizata prin intermediul asistentului social supervizor si sefului Serviciului de asistenta sociala comunitara;
  • Prestarea asistentei in cazuri de urgenta in cadrul Serviciilor de asistenta sociala comunitara sau in cadrul
serviciilor sociale specializate, inainte sau concomitent cu efectuarea evaluarii beneficiarului.
In prezent in raionul Ungheni sunt angajati 40 asistenti sociali , care sunt instruiti lunar conform standardelor existente in domeniu social, de catre specialistii Directiei si anual de catre Ministerul Protectiei Sociale , Familiei si Copilului. Dintre ei un sef de serviciu si 6 supervizori,care periodic se intrunesc in ateliere de lucru, cu scop instructiv. Asistentaa sociali comunitari activeaza conform Regulamentului serviciului dat si a fisei de post aprobata de catre seful Directiei. Activitatea lor consta in realizarea politicii sociale in teritoriu prin acordarea asistentei sociale persoanelor social defavorizate.

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activităţi şi evenimente’ collapse_link=’false’]

[/spoiler]

,,CASA COMUNITARĂ,, Sculeni

Beneficiari-6
Lucrători sociali -4
Asistent Medical-1
Bucătar-1
   Misiunea centrului
Serviciul nostru are ca scop acordarea ajutorului medical, îngrijirea calitativă a vieții și condiției fizice a persoanelor cu dizabilități severe, prevenirea și combaterea discriminării, reabilitarea și integrarea lor în societate.
   Activitatea centrului
Personalul serviciului optează pentru acordarea unei îngrijiri calitative a beneficiarilor. Acordăm o alimentație conform normativelor. Colaborăm în comun acord cu DASPF Ungheni și Keystone Moldova Association.
Îmbinăm utilul cu plăcutul, astfel pe terenul de care dispunem, cultivăm vița de vie, zarzavaturi,flori, desfășurăm și activități de recreere precum meloterapia. Dispunem de sera solară pentru legume, pe care o îngrijim împreună cu beneficiarii și angajații centrului. În weekend plecăm împreună la rîul Prut, unde ne ohihnim și profităm de zilele însorite de vară.
Am fost în vizită la Cetatea Soroca, Lumînarea recunoștinței, Mănăstirea Cosăuți, Căpriana, precum și la diferite concerte în orașul Chișinău.  

[pjc_slideshow slide_type=”gradina-de-rosii”]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.