test_page

test_page

Centrul de plasament „Cuplu părinte-copil”, or.Corneşti
Este instituţia publică de protecţie a cuplului mamă -copil în scopul prevenirii abandonului copilului la naştere, prevenirii violenţei şi traficului de fiinţe umane.
Capacitatea centrului este de 5 cupluri, iar perioada plasării în centru variază de la o lună pînă la 6 luni, în cazuri excepţionale termenul plasamentului poate fi prelungit pînă la un an.
cornesti cornesti2
 Serviciul social „Casa comunitară”
comunitaradestinat persoanelor cu dizabilităţi mintale severe, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate.

 

comunitara2  comunitara3
Centrul de plasament pentru persoane adulte şi fără adăpost Sculeni
A fost creat în scopul reabilitării şi integrării psiho-sociale, prevenirii vagabondajului persoanelor fără adăpost şi oferă servicii sociale gratuite și plasament temporar pentru persoanele vulnerabile din r.Ungheni .
sculeni sculeni2
Serviciul social „Respiro”
Oferă asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul unui centru specializat (or. Sculeni), pentru ca familia, rudele să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an
respiro respiro2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.