Serviciul social „Sprijin pentru familiile cu copii”

Serviciul social „Sprijin pentru familiile cu copii”

Serviciul „Sprijin pentru familiile cu copii” este un serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și/sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial. Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului- cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiiile cu copii, Hotărîrii Guvernului nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”, Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 3/11 din 22.05.2014 „Cu privire la instituirea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”.

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul:  susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate.
Obiective:
1. susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie,
2. consolidarea competenţelor parentale,
3. susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie,
4. sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile.

Specificul și formele serviciului

Serviciul social „Sprijin pentru familiile cu copii” este o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial. Acesta include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.

 Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.
Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite:
— intervenţie minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare,
— oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii,
— responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire de sprijin, consiliere familiei.

Atenție! Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

Categoriile de beneficiari:

  • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate,
  • Beneficiarii sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare.

Modalitate de solicitare sau identificare a beneficiarilor:

  • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse,
  • autosesizare,
  • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor,
  • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

REZULTATELE: în perioada ianuarie – iulie 2021,  s-a acordat asistență financiară la 28 familii cu 66 copii în situație de risc, între care:
→ nouă familii cu 4 și mai mulți copii- 46533,35 lei
→ șapte familii cu copii cu dizabilități-  23266,66 lei
→ șase familii cu un singur părinte- 25000 lei
→ șase familii cu venituri mici- 24000 lei

Mijloacele financiare în valoare de 118800.01 lei au fost alocate din Fondul de susținere a populației. Banii s-au alocat familiilor pentru asigurarea realizării activităților incluse în planul individual de asistență,și anume pentru procurarea mobilierului, produselor alimentare, vestimentație și încălțăminte, produse de uz casnic și produse de igienă. Ajutorul bănesc va fi gestionat și monitorizat de asistentul social comunitar ca manager de caz care va întocmi actului de constatare a utilizării mijloacelor financiare.

În temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii”, ajutorul bănesc se acordă printr-o plată unică sau lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de șase luni, în cazul unei plăți unice, cuantumul ajutorului bănesc nu va depăși suma de 4000 lei.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.