Serviciul juridic, documentare si informare

Serviciul juridic, documentare si informare

Serviciul de asistență juridică

image003 Scop general: Asigurarea asistenței juridice copiilor în situație de risc şi familiilor acestora, copiilor separați de părinți, tinerilor ieșiți din serviciile sociale de plasament.

Activități:

 1. oferirea de asistenţă juridică copilului şi familiei cu copii în situație de risc;
 2. întocmirea de acțiuni şi participarea în instanța judecătorească în scopul apărării drepturilor şi intereselor copiilor în situație de risc;
 3. oferirea de asistență copiilor din clasele absolvente și absolvenților ciclului gimnazial, liceal, ieșiți din servicii de plasament (tutelă/curatelă, APP, CCTF, CC, CPT, Instituții rezidențiale etc.) în perioada post-instituțională în vederea protecției drepturilor acestora (informare, consultanță juridică etc.);
 4. prezentarea cazurilor beneficiarilor în organele de drept, precum şi în raport cu alte persoane fizice și juridice;
 5. reprezentarea Subdiviziunii în față organelor judiciare, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi juridice pe bază de mandat expres pentru fiecare caz în parte, doar în domeniul activității Subdiviziunii;

REZULTATE 2018

    În anul 2018 specialiştii din sistemul de protecţie a copilului au participat în 268 procese judiciare. În ultimii ani se atestă o majorare atît a numărului de procese, cît şi a numărului de şedinţe.image001

 • 419 ședinte privind stabilirea domiciliului copilului minor,
 • 126 ședinte cu privire la decaderea din drepturile parintesti,
 • 3 ședință privind apărarea dreptului de proprietate a minorului,
 • 1 ședință cu privire la eliberarea ordonanței de protecție,
 • 1 ședință cu privire la declararea persoanei dispărute fără veste,
 • 2 ședințe cu privire la declararea persoanei decedate,
 • 2 ședințe cu privire la instituireaformei de protecție asupra persoanei sub formă de tutelă.
 • 1 ședință privind libera circulație a minorului,

S-a acordat asistență juridică beneficiarilor – 64 persoane.

image005Cele mai multe şedinţe au avut ca subiect al acţiunii de judecată determinarea locului de trai al copiilor părinţii cărora locuiesc separat – 161 procese în cadrul a 523 de şedinţe. Statisticile indică asupra unei situaţii alarmante la acest capitol, fiind în continuă creştere. Indicatorii respectivi  denotă o continuă dezmembrare a familiilor în care cresc şi se educă copii.

image007

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.