Serviciul social „Suport monetar ”

Ce este serviciul „Suport monetar”

Suport monetar este un serviciu social ce își desfășoară activitatea conform Hotărîrii de Guvern nr.716 din 18.07.2018, nr.800 din 01.08.2018, prin Decizia nr.6/6 din 25.10.2018 a Consiliului raional Ungheni. Acest serviciu are misiunea de a susţine familiile/persoanele defavorizate în contextul prevenirii, limitării, depăşirii situaţiilor de dificultate.

Suportul monetar se acordă beneficiarului o singură dată pe parcursul anului în curs, pentru cheltuieli:
– reparația locuinței,
– reparația/construcția sobei,
– adaptarea locuinței la necesitățile personale,
– procurarea mobilierului adaptat la necesități,
– procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece.

Atenție! Pentru a se evita dublarea asistenței acordate, precizăm că în perioada rece a anului, solicitanţii pot beneficia de serviciul social „Suport monetar” doar  în cazul în care aceştia nu dispun şi de prestaţia „Ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului”.

Pentru serviciu în trimestru I și II din Fondul de susținere a populației au fost alocate mijloace bănești în sumă de 65050 lei. Astfel, în perioada ianuarie – iunie 2021, Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate au examinat 26 de rapoarte de evaluare a situației familiei persoanei defavorizate.

Pensionari: 11 în sumă de 28600 lei

Cu dizabilități: 13 în sumă de 30450 lei

Familii cu copii în situații de risc: 1 în sumă de 3000 lei

Persoane care nu au surse de existenţă: 1 în sumă de 3000 lei.

Mărimea  suportului monetar  a  fost  acordată  de la 1000 lei pînă la 6000 lei în dependență  de  acțiunile stabilite în planul individualizat de asistență, confirmate prin rezultatele evaluării  necesităților.  Managerul de caz monitorizează utilizarea suportului  monetar  oferit  familiei/persoanei defavorizate  în  scopurile prevăzute în planul individualizat de asistență.

Pentru a beneficia de serviciul social „Suport monetar” solicitanții se pot adresa cu o cerere în scris la asistentul social comunitar din localitatea sa, acesta ulterior efectuând ancheta socială la domiciliu pentru a verifica veridicitatea informațiilor oferite ce țin de starea de sănătate și condiţiile de trai.