Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

Serviciul  social de  suport   monetar  adresat  familiilor/persoanelor defavorizate

In primul simestru al anului 2019  pentru  Serviciu au fost alocate din Fondul de susținere a populației 186,0 mii lei.

Pe parcursul simestrului au avut loc  trei ședințe a Comisiei  pentru  protecția  persoanelor  aflate în  situații  de   dificultate.  În  cadrul  ședințelor  Comisiei  au fost  examinate  Rapoartele  de  evaluare  a  situației  familiei/persoanei  defavorizate   prezentate de  către  asistenții sociali comunitari,  în baza  cărora  Comisia a eliberat  aviz  pozitiv  pentru  acordarea  suportului  monetar.

S-a acordat suport monetar la 68  familii/persoane defavorizate în sumă de 181,0 mii lei din următoarele  categorii: persoane cu grad de dezabilitate- 30  în sumă de 79,0 mii lei; pensionari -24, în sumă de 48,7 mii lei; persoane care nu au surse de existenţă-5, în sumă de 14,2 mii lei; familii cu copii -9, în sumă 39,1 mii lei.

Mărimea  suportului monetar  a  fost  acordată  de la 1000 lei pînă la 6000 lei în dependență  de  acțiunile stabilite în planul individualizat de asistență , confirmate prin rezultatele evaluării  necesităților.  Managerul de caz monitorizează utilizarea suportului  monetar  oferit  familiei/persoanei defavorizate  în  scopurile prevăzute în planul individualizat de asistență.