Serviciul Case tip familial

Serviciul Case tip familial

Serviciul Case tip familial

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Documentele legislative ce stau la baza acestui serviciu sunt:

 • Convenția ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989;
 • Regulamentul Caselor de Copii de Tip familial;
 • Standarde minime de calitate pentru Casele de Copii de Tip Familial;
 • Legea nr.140 din 14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

[/spoiler]
[spoiler title=’2. Scopul si obiective’ collapse_link=’false’]

Acum cîţiva ani în urmă în r. Ungheni a fost implimentat serviciul ,,Casa de Copii de Tip Familial” (în continuare CCTF).

Acest serviciu se crează pe baza unei familii în scopul întreţinerii parţiale a copiilor separaţi temporar sau permanent de familia lor biologică, a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească.
În casa de copii de tip familial pot fi luați spre îngrijire de la 3 pînă la 7 copii.
Ideile de bază a acestui serviciu sunt:

 • Copilul are dreptul de a creşte într-o familie;
 • Familia oferă dragoste, căldura, educaţie copiilor aflaţi în situaţie de risc;
 • Există cerinţe faţă de doritorii de a deschide o Casă de Copii de Tip Familial;
 • Există contraindicaţii pentru doritorii de a deschide o CCTF;
 • Scopul creării CCTF este protecţia copilului aflat în situaţie de risc;

Îngrijirea şi educarea copiilor în casa de copii de tip familial se realizează în baza unui acord de plasament, încheiat între parinţii-educatori şi Direcţia asistenţă socială şi protecţia a familiei. Copiii plasaţi în casa de copii de tip familial beneficiază de indemnizaţii lunare şi anuale, de înlesnirile pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără ocrotire părintească, prevăzute de legislația în vigoare şi bilete de odihnă la tabere de odihnă. Asupra părinţilor-educatori se extind aceleaşi condiţii de remunerare a muncii şi instruire pentru copiii aflaţi în situaţie de risc.

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei eliberează caselor de copii de tip familial mijloace financiare, necesare pentru deservirea încăperilor, achitarea consumului de gaze, energie electrică şi termică, procurarea cărbunilor şi lemnelor, şi suportarea altor cheltueli de gospodărie.

[/spoiler]
[spoiler title=’3. Ce inseamna sa fii parinte educator al Casei de tip familial’ collapse_link=’false’]

Potrivit Regulamentului de funcţionare a CCTF: Cine doreşte să creeze o casă de acest gen devine angajat al DASPF şi i se acordă statutul de părinte-educator. Totodată, educatorul primeşte salariu lunar şi fiecare copil beneficiază de o indemnizaţie lunară de 450 lei şi de o indemnizaţie unică de 3000 lei (la sfârşitul fiecărui an) pentru haine şi încălţăminte.

date de contact
or. Ungheni, str. V.Alecsandri 4a
Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
tel: 0236-2-3174, fax. 0236-2-8076

[/spoiler]
[spoiler title=’4. Rezultate’ collapse_link=’false’]

[/spoiler]
[spoiler title=’5. Istorii de succes’ collapse_link=’false’]
[/spoiler]

[spoiler title=’Cursul de formare initiala’ collapse_link=’false’]

Cursul de formate iniţială

 Între 10-12 decembrie 2014, echipa Serviciului Asistenţă parentală profesionistă a desfăşurat seminarul de formare iniţială a solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist, acţiune ce face parte din cursurile de formare profesională, cu o durată de 50 ore.

Acest curs de formare iniţială este parte a procesului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.

Cursul s-a desfăşurat conform agendei:

 Ziua I  10.12.2014         

 

Ora  Tematica Moderatori
09.00-09.15 Deschiderea seminarului,

Cuvînt de salutConstantin Potlog, șef – adjunct  DASPF,

Marina Croitoru, șef Secție protecția familiei și copilului09.15- 09.45Necesitățile și drepturile copiilorChiorescu Andrei, psiholog, DASPF09.45-10.30

   Proceduri APP

Angela Straticiuc, asistent social responsabil de serviciu, DASPF10.30-12.00

 

ComportamentulInga Olaru, asistent social responsabil de serviciu, DASPF12.00-13.00

Pauza 13.00-15.00Separarea și pierdereaAngela Straticiuc, asistent social responsabil de serviciu, DASPF15.00-16.30Aspecte medicale și de sănătate(cursul va fi prestat de către specialistul în domeniu)Specialist în domeniu

 

Ziua II 11.12.2014

 

Ora Tematica Moderatori
09.00-10-00 Atașamentul și dezvoltarea Chiorescu Andrei, psiholog, DASPF
10.00-10.45 Instituționalizarea Uliana Mihăilă, asistent social responsabil de serviciu, DASPF
10.45-12.00 Impactul asupra asistenților parentali profesioniști Straticiuc Angela, asistent social responsabil de serviciu, DASPF
12.00-13.00 Pauză

13.00-14.30ContactulChiorescu Andrei, psiholog, DASPF14.30-15.30Legislația cu privire la protecția copiluluiTurețchi Ira,

Manager APP, DASPF

Ziua III 12.12.2014

 

Ora Tematica Moderatori
09.00-10.00 Identitatea Chiorescu Andrei,psiholog, DASPF
10.00-11.30 Abuzul față de copii Olaru Inga,  asistent social responsabil de serviciu, DASPF
12.00-13.00 Pauză
13.00-14.30 Copiii asistenților parentali profesioniști-ce impact va avea asistența parentală profesionistă asupra lor. Angela Straticiuc, asistent social responsabil de serviciu, DASPF
15.00-16.30 Situația în care copilul părăsește APP Uliana Mihăilă, asistent social responsabil de serviciu, DASPF
16.30-16.45 Lecții învățate,concluzii și recomandări,

concluzii finale.Moderatorii seminarului, solicitanții la postura de APP

 

La finele cursului, solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist le-au fost înmînate certificate de participare la cursul de formare iniţială cu indicarea duratei de formate.

[/spoiler]

Informaţie
         În atenţia tutorilor/curatorilor şi a părinţilor adoptatori, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei  Ungheni, vă aduce la cunoştinţă că începînd cu 01.01.2015, achitarea indemnizaţiei pentru copiii înfiaţi şi cei sub tutelă curatelă va fi achitată de către Autoritatea Tutelară Teritorială (DASPF).
         Pentru a putea solicita achitarea indemnizaţiei este necesar de a prezenta următoarele acte:
 1. a) copia actului de identitate al părintelui adoptator sau al tutorelui/curatorului;
 2. b) copia hotărîrii judecătoreşti cu privire la adopţie (în cazul copilului adoptat);
 3. c) copia deciziei/dispoziţiei autorităţii tutelare de nivelul întîi sau doi cu privire la instituirea tutelei/curatelei (în cazul copilului pus sub tutelă/curatelă);
 4. d) copia certificatului de naştere al copilului;
Cererii şi a actele se pot depune la Direcţiei, et.2 biroul 11
cu respect, administraţia Direcţiei

Va multumim pentru umanitate!

     Echipa Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni din Republica Moldova formată  atît din angajații Direcției, cît și din beneficiarii acesteia (persoanele cu dizabilități, persoanele fără adăpost,  bătrînii solitari,etc.  )  mulțumește  colaboratorilor PAROHIEI  S. FILIPPO NERI  și CARITAS  din Brescia- Italia  pentru implicarea în sprijinirea celor mai nevoiași.

Vă sîntem recunoscători pentru ajutorul umanitar acordat sub formă de haine uzate și scutece. Nu putem decît să vă mulțumim pentru implicarea în astfel de activităti, deoarece bunăstarea emotională, fizică și materială a beneficiarilor noștri sînt motorul activității noastre profesionale.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.