Adopții

Adopții

Adopții

Adopția este o formă de protecție a copiilor rămași fără ocrotire părintească ce dezvoltă relații de filianță bazate pe respect și dragoste.

Ce înseamnă adopţia internă?
Adopţia internă este adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în Republica Moldova.

Ce înseamnă adopţia internaţională?
Adopţia internaţională este adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

Cine poate adopta?
Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite între ele- soţ şi soţie), cât şi persoanele singure (necăsătorite) care obţin atestatul de familii/persoane apte să adopte.

Cine nu poate adopta?

  1. Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta.
  2. Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta.
  3. Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta.

Costurile impuse de legea RM?
Potrivit Legii nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției din Republica Moldova, nu sunt prevăzute nici un fel de taxe pentru a urma procedura de adopţie internă.

Cine are prioritate la adopţie?
Au prioritate la adopţia copilului:
a) rudele copilului, până la gradul al patrulea inclusiv,
b) persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie o perioadă de minim 6 luni,
c) persoanele/familiile care au adoptat fraţi ai copilului.

REZULTATE 2021

În perioada ianuarie-octombrie a anului 2021 în cadrul  DGASPF Ungheni s-a realizat următoarele:

  • au fost depuse 20 de cereri ale solicitanților la adopție, dintre care 2 cereri privind adopția de către al doilea soț,
  • au fost evaluate 3 familii solicitante la adopție,
  • s-a participat în proces de judecată cu privire la adopţia de către al doilea soţ – 3 copii,
  • s-a participat în proces de judecată cu privire la adopţie – 3 cupluri – 3 copii,
  • s-a stabilit statutul de copil adoptabil la 8 copii rămaşi fără îngrijire părintească,
  • au fost efectuate rapoarte post-adopție pentru 28 de familii cu copii adoptaţi.

În prezent, Direcţia ţine în evidenţă şi monitorizează situaţia a 95 de copii ocrotiţi prin adopţie și toți 95 primesc indemnizaţii în valoare de 800 lei/lunar. De asemenea, în evidenţa Direcţiei sunt 35 de familii care doresc să adopte copii, dintre care 5 sunt din r-nul Ungheni și 30 de familii din R.Moldova. Acestea beneficiază de consultanţă cu privire la procedura  de adoptare, îngrijirea copilului adoptat, depăşirea unor blocaje în adaptarea copilului la noile condiţii de viaţă, alte aspecte cu privire la forma respectivă de protecţie a copilului. Conform datelor statistice, 90% dintre părinții care au adoptat copii din raionul Ungheni, doresc să adopte încă unu şi mai mulți copii.

Pentru mai multe detalii, adresați-vă la sediul Direcției, bir.10 sau contactați nr. de telefon 0236-2-80-76.

19 Responses for this post

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.