Eliberarea taloanelor de călătorii în statele membre CSI

Eliberarea taloanelor de călătorii în statele membre CSI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii şi război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 451din 29 aprilie 2004, veteranii şi invalizii de război au dreptul la asigurare cu taloanele de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I.

Categoriile beneficiarilor de taloane de călătorie:

Lista veteranilor de război
Veterani de război se consideră persoanele care au participat la acţiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau care au asigurat unităţile militare ale armatei active în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, precum şi persoanele care şi-au îndeplinit serviciul militar sau au lucrat în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial şi au fost decorate cu ordine sau medalii ale fostei U.R.S.S. pentru serviciu ireproşabil şi muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial.

Participanţii de război sunt recunoscuţi:
a) militarii care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşamentele de partizani;

b) militarii care au participat la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei române şi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;

c) angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;

d) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;

e) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;

f) persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., lucrătorii din aceste categorii, care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora.

Lista persoanelor asimilate participanţilor la război:
a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţii civili decoraţi cu medalia „Pentru victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945″ sau cu medalia „Pentru victorie asupra Japoniei”, care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada de la 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă;

b) persoanele decorate cu medalia „Pentru apărarea Leningradului” şi cele decorate cu insigna „Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă”, care în perioada blocadei, 8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944, au lucrat la întreprinderi, instituţii şi organizaţii din oraşul Leningrad;

c) persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941 – 9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin şase luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;

d) persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

e) foştii deţinuţi minori ai lagărelor de concentrare, ghetourilor şi altor locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei, în perioada celui de-al doilea război mondial.

Lista persoanelor recunoscute ca invalizi de război
Invalizii de război se consideră persoanele ale căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial sau a acţiunilor de luptă în timp de pace.

Invalizii de război sunt recunoscuţi:

a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), care şi-au îndeplinit serviciul militar (inclusiv fiii (discipolii) regimentului sau elevii marinari) ori s-au aflat temporar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare ce făceau parte din armata activă, partizanii, muncitorii şi funcţionarii care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul celui de-al doilea război mondial în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, în sectoarele din apropierea frontului ale căilor ferate, drumurilor auto, la construirea aliniamentelor de apărare, bazelor maritime militare, aerodromurilor;

b) persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, instituţiilor penitenciare şi organele securităţii naţionale, care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă;

c) persoanele care au devenit invalide în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

d) militarii care au participat la acţiunile de luptă şi persoanele care au deservit contingente militare active aflate în alte state şi care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă;

e) persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă.

Modul de distribuire a taloanelor de călătorie

Veteranii de război au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani.

Invalizii de război au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. De acest drept beneficiază şi persoana care însoţeşte un invalid de gradul I.

Taloanele de călătorie se eliberează nemijlocit beneficiarului, contra semnătură, în baza cererii depuse la Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni, la prezentarea legitimaţiei sau buletinului de identitate (paşaportului).

Cererea şi documentele necesare (paşaportul, buletinul de identitate, legitimaţia de invalid sau participant la război), care confirmă faptul că persoana are dreptul la călătorie în conformitate cu legislaţia în vigoare, se prezintă Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.