Serviciul asistență socială comunitară

Serviciul asistență socială comunitară

Serviciul de asistenta sociala comunitara este un serviciu creat pe lângă structura teritoriala de asistenta socială din subordinea Consiliului raional, în conformitate cu legislatia. In activitate sa Serviciul de asistenta sociala comunitara se conduce de legislatie, dispozitiile si instructiunile Ministerului Protectiei Sociale, Familiei si Copilului, deciziile autoritatiilor administratiei publice locale, structurii teritoriale de asistenta sociala, alte acte normative, precum si de Regulament. Serviciul de asistenta sociala comunitara conlucreaza cu persoanele fizice si personae juridice, indiferent de forma de proprietate, in vederea solutionarii situatiilor de dificultate a persoanelor, familiilor si grupurilor sociale ( in continuare situatiilor de dificultate) la nivel de comunitate.
Serviciului de asistență socială comunitară are ca funcție
de a acționa la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate, de a susține comunitatea în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate care prevede:

 • evaluarea problemelor sociale din comunitate;
 • informarea și sensibilizarea populației privind problemel sociale din comunitate și organizarea activității în vederea prevenirii și stopării extinderii problemelor sociale în comunitate;
 • identificarea resurselor disponibile în comunitate pentru soluționarea situațiilor de dificultate;
 • mobilizarea potențialului comunitar pentru depășirea stării de dificultate și susținerea acțiunilor de voluntariat;
 • organizarea cooperării și conlucrării între instituțiile locale și membrii comunității pentru implicare în soluționarea situațiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup și individual de a susține grupurile de beneficiari aflați în dificultate în vederea depășirii problemelor sociale;
 • evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate aflați în dificultate;
 • sustinerea grupurilor de beneficiari în accesarea prestațiilor sociale;
 • dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflați în dificultate;
 • sustinerea beneficiarilor prin organizarea și facilitarea activităților în cadrul grupurilor de suport reciproc;
 • monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrați/reîntorși în comunitate;
 • informarea Structurii Teritoriale de Asistență Socială privind necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate, de a sustine persoanele aflate în dificulate in vederea solutionarii problemelor sociale;
 • prestarea serviciilor sociale primare, care se realizează conform procedurii managementului de caz și include următoarele etape de lucru cu beneficiarul, precum:
  identificarea persoanelor aflate în dificultate din comunitate,
  evaluarea necesităților individuale,
  elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență a beneficiarului, în caz de necesitate,
  referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate,
  evaluarea rezultatelor și anului individualizat de asistență,
  închiderea cazului.
 • organizarea activitaăților de susținere a beneficiarilor de diferite vârste cu diverse probleme sociale și a familiilor acestora prin:
 • consolidarea capacității familiei/persoanei de a face față problemelor cotidiene,
 • consolidarea rețelei sociale a familiei/persoanei pentru depășirea stării de dificultate,
 • suport în perfectarea actelor de identitate,
 • suport în accesarea prestațiilor sociale, serviciilor educaționale și medicale;
 • mobilizarea potențialului comunitar în susținerea familiei/persoanei;
 • examinarea tuturor posibilităților de satisfacere a necesităților beneficiarului în cadrul familiei și comunității.

Pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de caz.
În cazul în care situația beneficiarului necesită intervenție complexă, asistentul social comunitar referă cazul spre servicii sociale specializate. Referirea beneficiarului este coordonată și realizată prin intermediul asistentului social supervizor și șefului Serviciului de Asistență Socială Comunitară.