Adulti

Adulti
 16 decembrie
01Astăzi la Ungheni a avut loc prezentarea proiectului ”Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare” în cadrul proiectului ”Persoanele cu dizabilități-actori în prevenirea și combaterea discriminării” care are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități intelectuale în procesul de prevenire și combatere a discriminării pe criterii de dizabilitate. În vederea realizării scopului acestui proiect a fost creat un ”Grup de auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități din raionul Ungheni”, capacitat în recunoașterea situațiilor discriminatorii pe criteriu de dizabilitate și exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.  Acest proiect este implementat de către Asociația Keystone Moldova cu sprijinul financiar al SOIR Moldova. 

[spoiler title=’imagini’ collapse_link=’false’]

01 02 03

[/spoiler]

 26. noiembrie
2Săptămîna aceasta în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni, au avut loc două ateliere de lucru cu asistenții familiali din serviciul social ”Plasament familial pentru adulți”. În cadrul cărora s-a discutat despre metodologia și specificul serviciului în legătură cu aprobarea  noului Regulament și a standardelor minime de calitate.  S-a discutat despre necesitatea suplimentării dosarelor cu unele acte noi,  metodologia întocmirii planului individual de asistență,  evidența situației beneficiarului după un registru special, precum și întocmirea raportului lunar despre cheltuielile efectuate pentru beneficiar.  Asistenții familiali au rămas plăcut surprinși despre dezvoltarea serviciului, implicarea  beneficiarilor în activități educative,  măsuri și acțiuni pentru satisfacerea necesităților precum și despre majorarea indemnizațiilor de îngrijire și anularea prestațiilor sociale, conform Regulamentului care intră în vigoare începînd cu ianuarie 2015.
Serviciul social ” Plasament familial pentru adulți” este destinat persoanelor cu vîrstă de peste 18 ani care se află temporar sau permanent în imposibilitatea de a locui cu familia biologică, extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire și suport special, și oferă acestora îngrijire familială substitutivă în familia asistentului familial. Totodată mulțumim organizației Keystone Moldova pentru  colaborare și suportul metodologic oferit. 

[spoiler title=’imagini’ collapse_link=’false’]

1 2 3 4 5

[/spoiler]

21 noiembrie
Săptămîna aceasta Grupul de lucru privind elaborarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități s-au întrunit în trei ateliere: învățămînt , ocuparea forței de muncă și APL în cadrul cărora au fost trasate obiective noi pentru planul strategic 2015-2020, și anume oferirea șanselor egale la educație copiilor cu cerințe educaționale speciale, prevenirea diverselor forma de abuz făță de copii (familie, școală, societate), oferirea serviciilor de recuperare, reabilitare a  copiilor cu probleme psihosociale,  susținerea în angajarea în cîmpul muncii  a persoanelor cu dizabilități, crearea posibilităților de formare  și orientare profesională,  și antrenarea persoanelor cu dizabilități în cadrul unui atelier de meșteșugărit. Un aport la avut și Administrația publică locală care au venit cu propuneri de incluziune în contextul creării centrelor multifuncționale în unele localități, școlarizarea APL privind specificul și necesitățile persoanelor cu dizabilități, precum și dezvoltarea capacităților de atragere a investițiilor în scopul realizării  Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.
17 noiembrie
44Astăzi, la Ungheni a avut loc şedinţa biroului Organizaţiei Teritoriale Ungheni a Societăţii Orbilor din Moldova, la care a fost relatată darea de seamă pentru perioada anului 2014. O activitate destul de fructuoasa cu masuri demne de admirat fiindcă acești oameni necătînd la dizabilitatea pe care o au știu să se distreze, știu să trăiasca din plin,  știu să mulțumeasca bunului Dumnezeu pentru ceea ce au, familie, rude, prieteni. Acești oameni nu sunt singuri, de un an de zile în fruntea organizației se afla Svetlana Arhiri , o persoană emoțională și cu suflet mare.

[spoiler title=’imagini’ collapse_link=’false’]

44 55 66 77

[/spoiler]

14 noiembrie
Astăzi 14 noiembrie, grupul de lucru privind elaborarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2015-2020 au stabilit obiectivele pentru prevenirea  dizabilității și accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale, precum și crearea serviciilor socio-medicale la nivel de raion. Atelierul de lucru a avut loc în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei cu participarea vicedirectorului IMSP  Spitalul raional, directorul IMSP Centrul de sănătate Măcărești-Costuleni  și directorul Centrului comunitar de sănătate mintală.  S-a pus accent pe necesitățile de reabilitare medicală a persoanelor care au suferit în urma unor traumatisme, maladii cardiace și neurologice acute. Un aspect important al atelierului de lucru l-a constituit și problematica pacienților cu dificiențe mintale.
13 noiembrie
Astăzi 13 noiembrie, grupul de lucru privind elaborarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2015-2020 au stabilit obiectivele pentru accesul persoanelor cu dizabilități  la locurile publice și de menire socială. Atelierul de lucru a avut loc în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei cu participarea arhitectului raionului și a  șefului Secției  construcții, gospodărie  comunală și drumuri. Au fost accentuate nevoile stringente de deplasarea  ale persoanelor cu dizabilități în mediul urban și rural, precum și adaptarea taberelor de odihnă la  necesitățile copiilor cu dizabilități locomotorii.
6 noiembrie
2Ieri, 6 noiembrie a avut loc seminarul instructiv cu asistenții personali,  familiali și parentali în cadrul căruia angajații au fost informați despre implimentarea standardelor de calitate ale serviciilor în contextul acreditării . Deasemenea asistenții au fost familiarizați și despre modificările sistemului de salarizare pentru instituțiile bugetare, reglementarea raporturilor de muncă, modificările și completările operate la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, precum și potențialele pericole și modul de comportare în caz de incendiu și alte situații de urgență ținîndu-se cont de categoriile de persoane aflate în plasament.

[spoiler title=’imagini’ collapse_link=’false’]

1 2 3

[/spoiler]

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.