Serviciul protezare și ortopedie

Serviciul protezare și ortopedie

Ce este serviciul protezare și ortopedie?
Serviciul protezare și ortopedie reprezintă o subdiviziune a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, creată în anul 2000, conform Hotărârii nr.1153 a Guvernului Republicii Moldova, cu scopul de a asigura cetățenii cu mijloace ajutătoare tehnice: cârje, bastoane, fotolii rulante fără motor, proteze membrilor inferioare și superioare, brâuri, centuri, sisteme ortopedice pentru coloana vertebrală, cadru/scaun/masă pentru mers, inclusiv încălțăminte ortopedică complicată. Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental, Protezare Ortopedie și Reabilitare” din mun. Chișinău.

Cine poate beneficia de serviciului protezare și ortopedie?
Dreptul la serviciul protezare și ortopedie îl au persoanele cu dizabilități locomotorii, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei. Solicitanții serviciului pot beneficia de mijloace ajutătore tehnice, inclusiv încălțăminte ortopedică complicată, specială și pe proteze:
* în mod gratuit- persoanele cu dizabilități locomotorii de gradele I, II, III, indiferent de cauza invalidității; veteranii muncii și de război; pensionarii pentru limita de vârstă, copii invalizi până la vârsta de 18 ani;
* cu reducere a prețului de 50% – persoanele cu alte dizabilități de gradele I-II și victimele represiunilor politice;
* cu achitare integrală– alte categorii de persoane.

Actele necesare pentru a beneficia de serviciul protezare și ortopedie:

  • cererea personală a solicitantului la Direcția Generală Asistență Personală și Protecție a Familiei Ungheni;
  • copia actului de identitate (inclusiv certificatului de naștere în cazul copiilor);
  • certificat ce confirmă gradul şi termenul dizabilităţii;
  • originalul legitimației de pensionar, de veteran, de invalid;
  • După caz: concluzia Consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice de la locul de trai, în care sunt indicate diagnosticul și recomandările medicale;
  • extrasul din fișa de observație clinică (analize clinice, radiografia, EGG), în cazul bolnavilor primari;
  • certificatul de la locul de lucru, în cazul celor angajați în câmpul muncii.

Pentru informații suplimentare, Vă adresați la felcerul-protezist, bir.4, sediul Direcției sau la nr. de telefon 0236-2-83-46

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.