Continuăm activitatea în regim online!

Continuăm activitatea în regim online!

La 3 iunie curent, în incinta DGASPF Ungheni, s-a desfășurat ședința de instruire continuă pentru angajații Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă. Ședința a fost moderată de către Tudor Rădeanu- șeful DGASPF Ungheni, Angela Straticiuc- șefa Serviciului APP și Svetlana Beșliu- șefa Serviciului APP. La instruire au participat 31 de asistenți parentali profesioniști din 12 primării a raionului Ungheni. Scopul întrunirii a fost supervizarea profesională a angajaţilor în vederea îmbunătăţirii performanţei individuale a acestora, a gestionării eficiente a sarcinilor şi timpului de lucru. În cadrul acesteia, participanții au fost familiarizați cu:
– măsurile de precauție în vederea siguranței copiilor pe timpul vacanței de vară,
– procesul de comunicare eficientă cu copilul pentru formarea autoaprecierii, încrederii şi a respectului de sine,
– procedurile de raportare obligatorie cu privire la situația educațională,
– relatarea despre mărirea cuantumului indemnizațiilor,
– revizuirea competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist,
– informarea despre concediul anual, în conformitate cu legislaţia muncii,
– metodele de gestionare a activității asistentului parental.
IMG_1847IMG_1854IMG_1866