În atenţia tutorilor/curatorilor şi a părinţilor adoptatori

În atenţia tutorilor/curatorilor şi a părinţilor adoptatori

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni, vă aduce la cunoştinţă că începînd cu 01.01.2015, achitarea indemnizaţiei pentru copiii înfiaţi şi cei sub tutelă curatelă va fi achitată de către Autoritatea Tutelară Teritorială (DASPF).
Pentru a putea solicita achitarea indemnizaţiei este necesar de a prezenta următoarele acte:
a) copia actului de identitate al părintelui adoptator sau al tutorelui/curatorului;
b) copia hotărîrii judecătoreşti cu privire la adopţie (în cazul copilului adoptat);
c) copia deciziei/dispoziţiei autorităţii tutelare de nivelul întîi sau doi cu privire la instituirea tutelei/curatelei (în cazul copilului pus sub tutelă/curatelă);
d) copia certificatului de naştere al copilului;
Cererii şi a actele se pot depune la Direcţiei, et.2 biroul 11 cu respect, administraţia Direcţiei

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.