Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate  

     Conform  Hotărîrii      Guvernului  nr. 800   din 01.08.2018   în anul 2018 în pachetul  minim de servicii sociale a fost inclus Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

    Prin decizia nr. 6/6  din 25 octombrie  2018  a  Consiliului raional  în   cadrul   Direcției   asistență  socială  și protecție a familiei a fost instituit  Serviciul  social de  suport   monetar  adresat  familiilor / persoanelor  defavorizate.

Pentru acest Serviciu în anul 2018  au  fost  alocate din  Fondul  de  susținere  a  populației       497.96  mii lei.

Au beneficiat de suport monetar din acest serviciu 187 de persoane. Suport monetar s-a acordat familiei/persoanei  aflate în situație de dificultate printr-o plată unică pentru facilitarea realizării acțiunilor  stabilite  în  planul  individualizat  de  asistență, confirmată  prin  rezultatele evaluării necesităților.

În  cadrul  ședințelor  Comisiei  pentru  protecția  persoanelor  aflate în situații de dificultate  au fost  examinate  rapoartele  de  evaluare  a  situației  familiei/persoanei  defavorizate  prezentate de  către  asistenții sociali. În baza  Raportului de evaluare  Comisia a eliberat  aviz  pozitiv pentru  acordarea  suportului  monetar  cu  privire  la  mărimea,  destinația  și  perioada  de acordare. Mărimea  suportului monetar  a fost acordată  de la 500 lei pînă la 6000 lei în dependență  de  acțiunile  stabilite în  planul  individualizat  de  asistență ,  elaborat  în baza recomandărilor  echipei  multidisciplinare.

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.