Sprijinul familial pentru familii cu copii

Sprijinul familial pentru familii cu copii 

Sprijinul familial pentru familii cu copii este un serviciu social, oferit familiilor cu copii pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Serviciul este prestat la nivel local în baza standardelor minime de calitate. Scopul serviciului constă în dezvoltarea capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate. Beneficiari de sprijin familial sânt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ale căror copii se află în proces de reintegrare.

 Obiectivele serviciului:

  1. a) Consolidarea competenţelor parentale şi sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile;
  2. b) Susţinerea familiei în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi prevenirii separării copilului de familie;
  3. c) Susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.

Sprijinul familial include un ansamblu de activităţi adresate familiilor cu copii în situaţii de risc cu scopul de a diminua factorii de risc care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui, care sânt realizate în baza managementului de caz aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Pe parcursul septembrie – noiembrie 2018, 374 copii din 148  familii din raionul Ungheni au beneficiat de suportul monetar din bugetul de stat în cadrul Serviciului pentru ridicarea nivelului de bunăstarea condiţiilor locative şi sociale, în suma totală de  1.230 mii lei.

La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de membrii Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate,  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, efectuat de către echipa multidisciplinară comunitară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.