Vizite la beneficiarii aflaţi la evidenţă la serviciul îngrijire socială

Vizite la beneficiarii aflaţi la evidenţă la serviciul îngrijire socială 

    În perioada 16-23 octombrie 2018 s-a efectuat deplasări la primăriile Boghenii Noi, Petreşti, mun.Ungheni şi au fost vizitaţi 26 de beneficiari aflaţi la evidenţă la Serviciul îngrijire socială la domiciliu. În urma monitorizării lucrului a fost stabilit că lucrătorii sociali presteazăo gamă întreagă de servicii la domiciliu, cum ar fi procurarea din mijloacele băneşti ale beneficiarului a produselor alimentare, medicamentelor, plata serviciilor comunale, în unele cazuri procurarea hranei ect.

Planul individualizat corespunde nevoilor, graficul de vizite la domiciliul beneficiarilor este respectat.

Careva încălcări în privinţa prestărilor serviciilor sociale la domiciliu nu s-au stabilit. Lucrătorii sociali au luat cunoştinţă în privinţa măsurilor de securitate, paza antiincendiară în perioada încălzirii sobelor şi a altor surse de încălzire pe perioada rece 2018 -2019

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.