Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate

Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate

Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate

         În   conformitate  cu  Hotărîrea   de   Guvern nr. 716    din 18.07.2018  prin decizia nr.6/6 din 25 octombrie 2018 a Consiliului raional  în   cadrul   Direcției   asistență  socială  și protecție a familiei a fost instituit  Serviciul  social de  suport   monetar  adresat  familiilor /persoanelor defavorizate.

Misiunea  Serviciului –  susținerea   familiilor/persoanelor   defavorizate  în contextul   depășirii situațiilor  de  dificultate   precum și pentru  prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării  acestora , în  baza necesităților  identificate.

Suportul  monetar, cuantumul căruia nu va depăși  suma de 6000 lei, se acordă  printr-o plată unică  sau o plată lunară,  pentru o perioadă determinată de timp , dar nu mai mare de 6 luni.

Titularul suportului monetar este persoana solicitantă , iar beneficiarul acestuia-familia/persoana defavorizată.

Suportul monetar  se  acordă o singură dată pe parcursul anului  în  curs  indiferent dacă este o singură plată sau o plată lunară.

Identificarea  familiilor /persoanelor  defavorizate   pentru acordarea  suportului  monetar  se realizează de către asistentul social comunitar, medicul de familie, reprezentantul   administrației  publice locale, instituțiile  de drept și  instituțiile  rezidențiale în procesul de dezinstituționalizare  și/sau la solicitarea  directă a unuia  din  membrii  familiei/persoanei  defavorizate.

Asistența financiară va fi oferită   beneficiarilor pentru   necesități precum : produse alimentare, reparația locuinței sau construcția sobei, procurarea combustibilului petru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece  precum și alte necesități  stabilite în planul individualizat de asistență.

Mecanizmul de prestare  a Serviciului   și   lucrul cu cazul  familiei/persoanei  defavorizate este stabilit  în  Managementul de caz , aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În baza rezultatelor evaluării necesităților , recomandărilor  echipei   multidisciplinare  este elaborat planul individualizat de  asistență socială . Odată cu  planificarea asistenței sociale managerul de caz și titularul semnează un acord de colaborare privind responsabilitățile acestora în  contextul  împlimentării  planului  și al consecințelor  nerespectării  angajamentelor  asumate de către  beneficiar.

Asistentul social  perfectează raportul de evaluare a situației familiei/persoanei defavorizate,care ulteriaor  este  referit la Direcție și examinat în cadrul Comisiei pentru  protecția  persoanelor  aflate  în  situații  de  dificultate .

Mărimea, destinația  și perioada de acordare a suportului monetar se stabilesc și se menționează în aviz de către Comisie în baza  necesităților identificate și recomandărilor echipei multidisciplinare.  Familia  / persoana defavorizată  ia parte activă în luarea deciziilor în cadrul Serviciului.

Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei emite ordin cu privire  la  acordarea /  neacordarea  suportului  monetar, luînd în considerație avizul Comisiei.

Modul de utilizare a suportului monetar se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare semnat de titularul suportului monetar și managerul de caz.

In cazul  în care managerul de caz  constată  utilizarea  suportului  monetar  în  alte  scopuri decît  cele  prevăzute  în  planul  individualizat  de  asistență,  acesta  solicită  structurii  teritoriale  de asistență  socială  sistarea  plății cu excepția  situațiilor  condiționate  de  riscuri  sociale  cu  impact major asupra  membrilor  familiei.

 

 

 

 

Specialist  DASPF                                                                                                 Enache   Eugenia

 

 

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.