Prima ședință a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în raionul Ungheni pentru anii 2022-2026

Prima ședință a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în raionul Ungheni pentru anii 2022-2026

Astăzi, 17 august 2021, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni a desfășurat prima ședință a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în raionul Ungheni pentru anii 2022-2026. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de conferințe a Consiliului raional Ungheni cu participarea membrilor Grupului de lucru, șeful DGASPF- Tudor Rădeanu și vicepreședintele raionului-Vasile Lupu.

În cadrul acesteia, participanții și-au exprimat propunerile în ce vizează noua structură a Strategiei și planul de acțiuni pentru o perioadă de patru ani, prin care să asigure creşterea calităţii prestării serviciilor sociale,  aplicând politicile sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor categorii de persoane,astfel urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementările legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent și coerent.

La finalul ședinței s-a pus accent pe implementarea Strategiei ca o abordare integrată de planificare a dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele financiare disponibile, în relaţie cu starea de sănătate, nivelul de educaţie, situația economică şi mediul social de viaţă al beneficiarilor.

Autor: Gaiduc Mihaela

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.