Serviciul social de suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate

Serviciul  social de suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate

    In primul simestru al anului 2019  pentru  Serviciu au fost alocate din Fondul de susținere a populației 186,0 mii lei.

Pe parcursul simestrului au avut loc  trei ședințe a Comisiei  pentru  protecția  persoanelor  aflate în  situații  de   dificultate .  În  cadrul  ședințelor  Comisiei  au fost  examinate  Rapoartele  de  evaluare  a  situației  familiei/persoanei  defavorizate   prezentate de  către  asistenții sociali comunitari,  în baza  cărora  Comisia a eliberat  aviz  pozitiv  pentru  acordarea  suportului  monetar.

S-a acordat suport monetar la 68  familii/persoane defavorizate în sumă de 181,0 mii lei din următoarele  categorii: persoane cu grad de dezabilitate- 30  în sumă de 79,0 mii lei; pensionari -24, în sumă de 48,7 mii lei; persoane care nu au surse de existenţă-5, în sumă de 14,2 mii lei; familii cu copii -9, în sumă 39,1 mii lei.

Mărimea  suportului monetar  a  fost  acordată  de la 1000 lei pînă la 6000 lei în dependență  de  acțiunile stabilite în planul individualizat de asistență , confirmate prin rezultatele evaluării  necesităților .  Managerul de caz monitorizează utilizarea suportului  monetar  oferit  familiei/persoanei defavorizate  în  scopurile prevăzute în planul individualizat de asistență.

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.